Wie?

Felix Kampmann

Varkenshouder

Waar?

Finnentrop, Duitsland

Over de boerderij

  • Bosbouw-, akkerbouw- en zeugenbedrijf
  • 559 zeugen in driewekensysteem
  • Grote dynamische groepen

Nedap oplossingen

Nedap SowSense
Electronic Sow Feeding
Automated Sow Heat Detection
Automatic Sow Separation
Farrowing Feeding

Investeren in dierenwelzijn voor de toekomst

Dierenwelzijn wordt steeds belangrijker. Dat staat voor Felix Kampmann als een paal boven water. Daarom heeft de familie Kampmann flink geïnvesteerd in de aanpassing van het bedrijf, bijvoorbeeld in vrijloop kraamhokken en grote dynamische groepen met voerstations voor de dragende zeugen. Dit verbetert het welzijn en maakt individueel voeren mogelijk.

Samen met zijn vader heeft Felix Kampmann (27 jaar) in Finnentrop een bedrijf met 40 ha bosbouw, 60 ha akkerbouw en 559 zeugen en twee stallen voor speenbiggen op enige afstand. Afgelopen jaar is het zeugenbedrijf uitgebreid van 420 naar 559 zeugen in een driewekensysteem. Het bedrijf is compleet aangepakt om voorbereid te zijn op de toekomst. De zeugen komen nu drie dagen na dekken in twee grote dynamische groepen met Nedap voerstations, met daarbij een Weegstation en Berigheidsdetectie. In het kraamhok lopen de zeugen vrij rond en krijgen ze hun voer via Nedap Kraamstalvoeren.

Veel meer rust in de groep dan verwacht

Het meest opvallende pluspunt van de grote dynamische groepen is de enorme rust in de groepen. “Dat hadden we niet verwacht”, zegt Felix. “We hebben PIC-genetica en die zeugen zijn normaal wat onrustiger dan  zeugen van andere genetica. In de dynamische groepen is het nu echter veel rustiger dan voorheen in de voerligboxen met uitloop. We hebben geen zeugen meer met verwondingen door rangordegevechten.”

Kort na dekken in de groep

Het blijkt geen probleem om de zeugen kort na dekken in de grote groep te brengen. Na wat experimenteren blijkt de derde dag na insemineren het beste moment. Felix: “Ook terugkomers kunnen zonder problemen terug naar de groep. In kleine groepen zou dat niet kunnen.”

“Het is belangrijk dat zeugen kort na dekken in de groep komen. Daarmee voorkom je discussies over het individueel houden van zeugen. Het is wel goed uit te leggen dat je zeugen tijdens de berigheid en het insemineren individueel moet huisvesten. Maar snel daarna moeten ze weer in de groep en dat kan met grote dynamische groepen.”

Automatische berigheidsdetectie is noodzaak

Wel moeten berige zeugen snel uit de grote groep worden gehaald. Daartoe kun je volgens Felix niet zonder de automatische Berigheidsdetectie. We zijn nog aan het experimenteren met de instellingen, maar het opsporen van de berige zeug lukt al goed. Ze is soms al tien minuten na de detectie uit de groep. Dat komt omdat een berige zeug onrustig is en ze snel weer teruggaat naar de voerstations waar ze dan automatisch wordt gesepareerd.

Kraamzeugen automatisch voeren

Ook de kraamzeugen wilde Felix liefst automatisch voeren. Het was daarbij nog even de vraag welk systeem er zou komen. Uiteindelijk viel de keuze op Kraamstal voeren van Nedap. “Daardoor hebben we een goed overzicht van het voeren tijdens de drachtfase en zoogperiode. Met het automatisch Zeugenweegstation in de terugloopgang kunnen we de gewichtsontwikkeling volgen en krijgen we een melding als de zeugen tijdens de dracht afvallen.”

Bijstellen via smartphone

Het automatisch voeren in kraamstal en bij de dragende zeugen is het gemakkelijkste bij te stellen op de smartphone heeft Felix gemerkt. “Dan heb je een groot scherm en gemakkelijk overzicht.”

Vrijlopende kraamzeugen

Een andere grote stap die het bedrijf heeft gemaakt is de overschakeling naar vrijloop kraamhokken voor de zeugen. Felix heeft er tijdens zijn studie een uitgebreid onderzoek naar gedaan. “Onze keuze is gevallen op een kraamhok waar de zeugen heel gemakkelijk zijn op te sluiten en weer vrij te laten door twee hekken te verdraaien, iedereen kan dat, ook onze medewerkster. Het is niet nodig om zware hekken op te tillen. In de ochtend zetten we het voersysteem altijd handmatig aan tijdens de controleronde en kunnen dan de zeugen heel gemakkelijk even opsluiten als dat nodig is.

De rest van de dag werkt het voeren automatisch. We beginnen met twee keer daags en voeren het langzaam op naar 8 keer. De curve gaat mooi geleidelijk omhoog. Het voersysteem verdeelt vanzelf de totale voergifte over het aantal voerbeurten.

Experimenteren met vrijloop

Met de vrijloophokken is Felix nog aan het experimenteren. “Een aantal jonge zeugen hebben we rond werpen al helemaal vrij laten lopen. Dat ging boven verwachting. Jonge zeugen zijn nog heel voorzichtig en gaan weer snel staan, mochten ze op een big gaan liggen. Bij de oudere zeugen gaat het wat minder gemakkelijk. We zoeken nu uit wat het beste is, hoeveel dagen moeten we de zeugen in de box zetten. Als de biggen ouder worden kunnen de zeugen prima vrij rond lopen. Dat is beter voor de biggen. Ze kunnen onbelemmerd zogen.”

Meedraaien in ‘Initiative Tierwohl’

“Voor ons is het belangrijk dat we mee kunnen doen aan ‘Initiative Tierwohl’ en andere keurmerken voor dierenwelzijn. We hoeven nu onze biggen niet meer te castreren en krijgen een meerprijs. We hebben goede afspraken met de vaste afnemers van onze biggen kunnen maken. Een van onze afnemers gaat onze varkens leveren voor het nieuwste Aldi-concept ‘Neuland’ met veel extra ruimte en buitenuitloop voor de vleesvarkens.”

Goede verwachtingen over resultaten

Het bedrijf van Felix heeft grote veranderingen ondergaan. “We hebben het individueel voeren, wegen, separeren en berigheidsdetectie van de dragende zeugen geautomatiseerd. Daarnaast voeren we de kraamzeug geautomatiseerd op maat. We hebben nu net pas de tweede ronde in de kraamstal liggen. We zijn uitgebreid van 420 naar 559 zeugen en hebben veel opfokzeugen aangekocht. Daarnaast zijn we van voerleverancier veranderd en moeten we nog veel leren over het loslopen van de zeugen. Maar het lijkt erop dat we ons doel van 1000 biggen per 80 zeugen zeker gaan halen.”