Monitor de gezondheid van koeien voor een productievere en duurzamere veestapel

Proactief gezondheidsmanagement

Nedap Gezondheid Monitoring registreert 24/7 het gedrag van al uw koeien. Het controleert de gezondheid, het welzijn en de voedingsstatus van een koe, of een groep koeien op een nauwkeurige manier en identificeert mogelijke knelpunten. Met deze informatie kunt u gezondheidsproblemen vroegtijdig vinden en transitiekoeien en het herstel na een behandeling intensief bewaken. Gezondheid Monitoring zorgt voor een betere individuele behandeling van koeien bespaart tijd en kosten.

Nedap Gezondheid Monitoring levert ook waardevolle trends over de prestaties van uw veestapel, zodat u de bedrijfsprocessen en het management kunt verbeteren.

Essentiële informatie om …

Koeien gezond en productief te houden

De Smarttag Hals meet de tijd en momenten waarop een koe vreet, herkauwt, inactief is, of ander actief gedrag vertoont. De Smarttag Poot doet hetzelfde voor staand, liggend en loopgedrag en meet ook het aantal stappen en het aantal keren opstaan.

Het systeem vergelijkt dit gedrag met standaarden voor een optimale conditie, het eerdere gedrag van de koe en het gedrag van de groep waarin zij zich bevindt. Het vertaalt deze informatie in relevante waarschuwingen, takenlijsten en rapporten, zodat u en uw team proactief de gezondheid van elke koe en de hele vestapel kunnen managen.

Detecteer gezondheidskwesties voordat ze problemen worden

Nedap Gezondheid Monitoring detecteert gezondheidskwesties voordat hun klinische tekenen en symptomen zichtbaar zijn voor het menselijk oog. Een verandering in het gedrag van een koe kan wijzen op een mogelijk gezondheidsprobleem.

Vroegtijdige detectie van deze afwijkingen in combinatie met snelle actie helpt het ontstaan van gezondheidsproblemen te minimaliseren en voorkomt zo de mogelijke noodzaak van medische behandeling, een daling van de melkproductie, verminderde vruchtbaarheid, ruiming of zelfs sterfte.

Monitor transitiekoeien intensief

Door het gedrag van koeien rond het kalven nauwlettend te volgen, kunt u bepalen welke koeien extra aandacht nodig hebben in deze risicovolle periode. Rond het kalven zijn ze vatbaarder voor ziekten als gevolg van veranderingen in de omgeving, het voer, de energiebalans en stress. Een gedragsverandering kan specifieke gezondheidsproblemen in verband met het afkalven aanduiden.

Meet het herstel na de behandeling

Vreten, herkauwen en gedrag bij andere activiteiten zijn belangrijke indicatoren voor herstel van gezondheidsproblemen. Koeien met abnormaal gedrag tijdens herstel hebben mogelijk aanvullend klinisch onderzoek nodig om serieuze problemen een stap voor te blijven.

Realtime waarschuwingen en takenlijsten

 • Nedap Gezondheid Monitoring waarschuwt automatisch wanneer de gezondheid van de koe dringend vraag om in te grijpen.
 • Koeien met afwijkingen worden weergegeven op een lijst met ‘dieren om vandaag te controleren’

Duidelijke individuele koerapporten

 • 48 uurs rapport met de volledige tijd die een koe in alle activiteiten heeft doorgebracht
 • 60-daagse rapporten die de dagtotalen per activiteit weergeven en haar vergelijken met de groepsbenchmark

Joep Driessen, CowSignals Training Center, onderdeel van de Vetvice Group:

“Een zieke koe kost net zoveel tijd als 40 gezonde koeien.”

De voordelen op een rij:

 • Verhoogde arbeidsefficiëntie en effectiviteit
 • Minder gezondheidsproblemen
 • Effectievere behandeling
 • Productieverlies voorkomen
 • Verbeterde vruchtbaarheid door betere conditie
 • Verlengde levensduur
 • Hoger aantal lactaties
 • Lagere afvoerpercentages
 • Reductie van veterinaire behandelingen en medicijnkosten
 • Meer gemoedsrust door 24/7 gezondheidscontrole over de veestapel

Volledig geïntegreerd met Tochtdetectie en Koe Positiebepaling

Combineren is de sleutel. Nedap COWcontrol ™ is altijd uitgerust met de combinatie van Tochtdetectie en Gezondheid Monitoring en is uit te breiden met Koe Positiebepaling. De combinatie van Gezondheid Monitoring en Tochtdetectie betekent dat u beter in staat bent om een goede koegezondheid te bereiken, wat resulteert in een veestapel met een hogere productie en langere levensduur, betere reproductieresultaten en verhoogde arbeidsefficiëntie. Met Koe Positiebepaling kunt u nog meer tijd besparen en de efficiëntie verder vergroten.

Uitstekende nauwkeurigheid van de tochtdetectie met advies over het optimale inseminatiemoment, evenals informatie over de vruchtbaarheid.

Lokaliseer snel en gemakkelijk de koeien die aandacht, of behandeling nodig hebben. Bekijk hun realtime positie op uw stalkaart met één klik op pc, tablet of smartphone.

Meet en evalueer de impact van voeding, melken en huisvestingsstrategieën op de prestaties van de veestapel.