Besteden uw koeien genoeg tijd aan het vreten?

Uitdaging: Weten hoeveel tijd koeien aan het voerhek doorbrengen

Uit onderzoek blijkt dat uw koeien elke dag 3 tot 5 uur moeten eten. De opname van droge stof heeft rechtstreeks te maken met de melkproductie: Een afname van de droge stofopname zal leiden tot een afname van de productie. Een afname van de opname kan heel klein lijken en kan door van alles worden veroorzakt: Veranderingen in kunstlicht, opsluiting, verminderde beschikbaarheid van ruimte, of timing en frequentie van voeden *.

Hoe weet u of uw koeien genoeg tijd doorbrengen met eten?

* Brotheras, NA., 2007. Het voedingsgedrag van melkkoeien: overwegingen om het welzijn en de productiviteit van koeien te verbeteren. Proceedings van Tri-State Dairy Nutrition Conference, 29-42.

 

Vindt uw oplossing

Weet u of uw koeien wel lang genoeg herkauwen?

Uitdaging: Pensproblemen opsporen voordat ze problemen geven

In het verleden zag u soms pas aan een daling van de melkproductie dat een koe ziek was. Wat als u een zieke koe kunt identificeren vóórdat de productie daalt? Ziekten zoals SARA (subacute pensverzuring), ketose (slepende melkziekte) en metritis (baarmoederontsteking) komen geregeld voor bij melkkoeien en leiden tot een lagere melkgift. Zonder tijdige diagnose en behandeling kunnen ze tot sterfte leiden. Uit studies blijkt dat deze ziekten zijn op te sporen aan de hand van activiteitenmonitoring, al voordat ze een duidelijk meetbare invloed hebben op de melkgift.

Bij koeien met slepende melkziekte neemt de ligtijd met ongeveer 40 minuten per dag toe en neemt de herkauwtijd af.

Koeien moeten gemiddeld 7 tot 10 uur per dag herkauwen. Een verminderde herkauwactiviteit kan leiden tot subacute pensverzuring. Met als gevolg een verminderde melkproductie, kreupelheid, mastitis en verminderde vruchtbaarheid. Hoe weet u of een koe genoeg herkauwt?

Vindt uw oplossing

Ziet u het resultaat van veranderingen in het rantsoen?

Uitdaging: Begrijpen hoe uw koeien reageren op aanpassing van het rantsoen

Er zijn veel redenen waarom u het rantsoen van uw melkkoeien kunt aanpassen: Vanwege de kwaliteit, kosten, beschikbaarheid grondstoffen, of omdat u alternatieve ingrediënten wilt uitproberen.

Wat de reden van de rantsoenaanpassing ook is, u wilt controle houden op de invloed van de aanpassing op de gezondheid (en productie) van uw koeien.

Als de veranderingen niet gunstig zijn, ontdekt u dat dan snel genoeg? Voordat ze gezondheids- en productieproblemen veroorzaken?

Vindt uw oplossing

Oplossingen

De oplossingen voor deze uitdagingen: Nedap COWcontrol ™ met Gezondheid Monitoring voor het bewaken van het vreten, herkauwen, inactief en ander actief gedrag van individuele koeien en groepen. Nedap Krachtvoerverstrekking zorgt daarbij voor het juiste krachtvoerrantsoen op het juiste moment.