Verbeter het algemene bedrijfsmanagement

Waardevolle rapporten en kennis van het gedrag van melkvee

Nedap COWcontrol ™ levert rapporten met trends en inzichten over het gedrag van groepen, of uw gehele melkveestapel. Breng de patronen van de koeien in kaart om te zien hoe externe factoren en uw beheersstrategieën het gedrag van uw groepen en veestapel beïnvloeden. Meet en evalueer de impact van huisvestingsomstandigheden, voedingsstrategieën en melkprocedures op de prestaties van uw koeien, zodat u continu kunt streven naar verbetering.

Nedap Health Monitoring Group and Herd monitoring

Beslissingen op basis van data op het …

Operationeel, tactisch en strategisch niveau

Gebruik Productietrends veestapel om het management op operationeel, tactisch en strategisch niveau te verbeteren. Het in kaart brengen van groeps- en kuddegedrag en het detecteren van veranderingen of afwijkingen, levert u een hulpmiddel om te reageren en verbeteringen aan te brengen.

Meet prestatiefactoren, waaronder:

  • De activiteiten van de koeien gedurende de dag
  • De gemiddelde tijd die koeien besteden aan elke activiteit
  • De variatie in gedrag van een groep koeien

Groepswaarschuwingen

Op operationeel niveau waarschuwt Nedap COWcontrol ™ u als een bepaald percentage van de koeien in een groep abnormaal gedrag vertoont in vergelijking met hun vorgaande gedrag. Dit wijst erop dat er mogelijk externe factoren zijn die de koeien beïnvloeden, wat een risico vormt voor hun gezondheid, melkproductie en vruchtbaarheid.

Bruikbare groeps- en bedrijfsinzichten

Op tactisch en strategisch niveau bieden realtime rapporten over het gedrag van elke groep bruikbare inzichten voor uw management. De analyse van deze gedragsrapporten kan onder andere bepalen of de koeien voldoende toegang hebben tot voldoende voer, water en de juiste TMR en of ze voldoende tijd kunnen besteden aan rusten. De routine van een groep koeien kan worden gevolgd door dit te vergelijken met groepsgedrag op het bedrijf, of door deze informatie te vergelijken met referentiewaarden uit onderzoek.

Volledig geïntegreerd

Prestatietrends veestapel zijn volledig geïntegreerd in de volledige Nedap COWcontrol™-oplossing. Ontdek welke voordelen Nedap-tochtdetectie, gezondheidsmonitoring en positiebepaling van koeien kunnen bieden aan uw melkveebedrijf

Uitstekende nauwkeurigheid van de tochtdetectie met advies over het optimale inseminatiemoment, evenals informatie over de vruchtbaarheid.

Proactief individueel gezondheidsmanagement voor vroege detectie van gezondheidskwesties en intensieve monitoring van transitiekoeien en van herstel na de behandeling.

Lokaliseer snel en gemakkelijk de koeien die aandacht, of behandeling nodig hebben. Bekijk hun realtime positie op uw stalkaart met één klik op pc, tablet of smartphone.