Vleesvarkens individueel voeren in een groep

Optimaliseer uw ROI in de vleesvarkensstal

Nedap Sorteren Vleesvarkens werkt automatisch en sorteert vleesvarkens op basis van gewicht. Het sorteerstation weegt en herkent elk varken en stuurt het automatisch naar de vreetruimte waar het varken het gewenste rantsoen krijgt op basis van zijn prestaties. Wanneer een varken het vooraf door u geselecteerde doelgewicht bereikt, sorteert het systeem het varken uit naar de selectieruimte.

U kunt de groei van vleesvarkens individueel sturen in een grote groep en uw varkens precies op het juiste gewicht afleveren.

Stop met het verspillen van voer aan zware varkens. Door het automatisch wegen en sorteren van de varkens heeft u de controle om ieder varken naar behoefte te voeren en daarmee het maximale rendement uit iedere ronde vleesvarkens te halen.

Nedap Vleesvarkens Sorteren: De voordelen

  • Voer vleesvarkens op basis van hun gewicht
  • Voortdurend inzicht in de individuele gewichten
  • Monitoren van de activiteit en gezondheid
  • Automatisch uitselecteren van de vleesvarkens die naar de slachterij kunnen
  • Lagere bouwkosten dan bij traditionele vleesvarkensstallen
  • Voorkomt voer stelen door grotere, agressievere varkens