Ken exact de opname van iedere individuele zeug

Precisie voeren voor een optimale ROI

De keuze voor een geautomatiseerd systeem voor het voeren en managen van varkens, kan zichzelf snel terugbetalen door een verbeterde precisie. De mogelijkheid om elke zeug exact naar behoefte en op basis van prestaties te voeren biedt u de controle over uw grootste kostenpost. Met Nedap Zeugen voerstations weet u precies hoeveel voer elke zeug elke dag eet. Ons systeem meet de voeropname en is ontworpen om voerdiefstal en voerverlies door knoeien te minimaliseren.

Nauwkeurige, individuele voeding minimaliseert verspilling en zet elke zeug op het goede spoor om haar potentieel te bereiken.

Vindt uw oplossing

Real-time informatie

Automatisch alarm als varkens extra aandacht nodig hebben

Met behulp van de parameters die u instelt, kan ons systeem u automatisch waarschuwingen sturen. U krijgt een waarschuwing als het systeem een verandering in voeropname opmerkt, die kan wijzen op een gedragsverandering. Door de gemakkelijke toegang tot de gegevens over uw varkens, kunt u weloverwogen beslissingen nemen die uw bedrijfsdoelstellingen ondersteunen

Vindt uw oplossing

Binnen uw handbereik

De kracht van varkens data - altijd en overal

Wat is er nodig om elk probleem op het varkensbedrijf te helpen oplossen? Nauwkeurige en betrouwbare gegevens over uw varkens. Met behulp van betrouwbare gegevens kunt u tijd, geld en stress besparen. Met de geautomatiseerde varkensmanagementtechnologie van Nedap hebt u die gegevens altijd en overal bij de hand.

Onze technologie verzamelt en registreert gegevens in alle fasen van de varkensproductie, inclusief diergewichten, gewichten van voeropname en snelheid van voeropname. U kunt deze informatie gebruiken om elk dier op uw bedrijf te verzorgen op basis van zijn individuele behoeften. U kunt ook gegevens combineren om de algehele prestaties van uw varkens te bekijken. U ziet of uw varkens uw doelstelling behalen en u kunt de prestaties vergelijken met de benchmarks voor uw branche.

Vindt uw oplossing

Meer biggen, langere levensduur

Handhaaf de optimale conditie

Onderzoek door dr. Mark Knauer van de North Carolina State University toonde een sterke correlatie aan tussen de conditie de zeug bij insemineren en het aantal levend geboren biggen. Volgens deze studie zal een zeug in goede conditie maar liefst 2,5 big meer per zeug per jaar werpen, dan zeugen in een slechte lichaamsconditie.

De optimale conditie van de zeug is ook gecorreleerd aan optimale geboortegewichten. Zeugen met een goede conditie-opbouw tijdens de dracht, werpen zwaardere en uniformere biggen. Hierdoor heeft de conditie van een zeug ook na spenen nog effecten op haar biggen, een goede start in het kraamhok heeft een blijvend positef effect op de prestaties en overlevingspercentages van de biggen.

Uiteraard heeft een optimale conditie ook positieve effecten voor de zeug zelf. Zeugen met het juiste conditieverlies in het kraamhok en een goede conditie-opbouw tijdens de dracht, scoren de beste drachtigheidspercentages en werpen unforme zwaardee biggen. Een optimaal verloop van de conditie tijdens de dracht en zoogperiode heeft positieve effecten op de levensduur van de zeug.

Vindt uw oplossing

Zie het verschil in gedrag

Rustige, gezonde zeugen in de groep

Wanneer u met zeugen werkt in een Nedap groepshuisvesting, merkt u snel het verschil in gedrag van de dieren in vergelijking met zeugen in voerligboxen met uitloop, of andere systemen. Een belangrijke verandering is dat zeugen de mensen niet langer associëren met voer, zodat ze niet opstaan of geluid maken wanneer een persoon de stal binnenkomt.

Zeugen in een goed ontworpen groepshuisvesting vermijden het contact met mensen niet op de manier waarop zeugen in voerligboxen dat doen. In grote groepen kun je naar een zeug lopen en haar zonder problemen behandelen.

Correct ontworpen groepshuisvesting verandert ook de manier waarop zeugen met elkaar omgaan. Onze inrichting is zo ontworpen dat het de agressie tussen zeugen minimaliseert. Bovendien leren zeugen in groepen met voerstations dat ze op elk moment van de dag toegang hebben tot hun volledige rantsoen, zonder dat ze moeten concurreren met anderen. Hierdoor verdwijnt een belangrijke agressietrigger. Vermindering van agressie in groepshuisvesting minimaliseert verlies door stress of letsel en maximaliseert het productiepotentieel van uw zeugen.

Vindt uw oplossing

Profiteer van minder faalkosten en betere resultaten

Uniformere vleesvarkens

Uniforme groepen vleesvarkens afleveren, is een beproefde strategie om de productiekosten te verlagen en te profiteren van minder faalkosten. Automatisch sorteren van varkens op gewichtsbasis is een manier om dit doel te bereiken zonder extra arbeidskosten.

Door vleesvarkens in een grote groep te sorteren op basis van hun gewicht en iedere groep een aangepast rantsoen te bieden, kunt u de grote groep uniform houden en voerverspilling minimaliseren. Bovendien kunt u automatisch de varkens uitsorteren die het gewenste aflevergewicht bereiken. Daardoor levert u varkens altijd op het juiste gewicht af. Dat verhoogt de toeslagen en vermindert de kortingen door uw afnemer.

Vindt uw oplossing

Werk slimmer, niet harder

Verbeter arbeidsefficiëntie

Automatisering zorgt ervoor dat u en uw werknemers efficiënter kunnen werken, waardoor u tijd en arbeidskosten bespaart. Automatisering helpt bijvoorveeld door het uitsorteren van slachtrijpe vleesvarkens, of het identificeren en verwijderen van een berige zeug uit de groep. Geautomatiseerde systemen kunnen zeugen herkennen die niet eten en u waarschuwen, zodat u al vroeg een potentieel gezondheidsprobleem kunt opsporen.

Op basis van de parameters die u instelt, kunnen geautomatiseerde systemen allerhande taken uitvoeren. Ze kunnen zeugen uit de groep halen en klaarzetten in de separatieruimte voor bijvoorbeeld het scannen, vaccineren, of vanwege een mogelijk gezondheidsprobleem. De tijd die u met deze automatisering bespaart, kunnen u en uw team gebruiken voor de dieren die uw aandacht het meest nodig hebben.

Vindt uw oplossing