Wie?

Edwin Elshof

Eigenaar

Waar?

Marum, Nederland

Over de boerderij

  • 650 zeugen
  • 4500 vleesvarkens
  • Dynamische groepshuisvesting sinds 2006

Nedap oplossingen

Nedap SowSense
Electronic Sow Feeding
Automated Sow Heat Detection
Automatic Sow Separation
Farrowing Feeding

Resultaten

0,5 - 1,0 kg
Meer speengewicht
30 biggen per zeug
Voorheen 27-28
1,5 jaar
Terugverdientijd

Zeugen automatisch voeren in de kraamstal

Tot op de kruimel nauwkeurig pionieren

Sinds begin 2015 weet de familie Elshof exact hoeveel de zeugen in de kraamstal eten. De stal is uitgerust met Nedap Kraamstal Voeren, waarmee elke zeug naar behoefte kan worden gevoerd. De afgemeten porties en de regelmaat zorgen voor opvallende veranderingen. Zowel de prestaties van de biggen als de zeugen verbeteren aanzienlijk, merkt varkenshouder Edwin Elshof.

Edwin Elshof drukt op een knop en meteen komen alle zeugen vol verwachting overeind. Ze weten precies wat er aan de hand is: het voersysteem is geactiveerd. Snel erna vallen de eerste korrels in de bakken en beginnen de meeste zeugen aan hun tweede maaltijd van de dag. Misschien iets sneller dan verwacht, want Elshof heeft het systeem eerder dan gebruikelijk handmatig geactiveerd om te laten zien hoe het werkt. “Het komende kwartier krijgen de zeugen hun voer gedoseerd verstrekt. Per zeug kan de hoeveelheid verschillen, want het voerschema is per zeug individueel vastgesteld”, vertelt hij enthousiast.

“We werken met vier voercurves, met bijvoorbeeld aparte curves voor eersteworps of magere zeugen. We weten dus exact hoeveel een bepaalde zeug verstrekt krijgt”

Enthousiast is hij zeker over de nieuwe situatie in de kraamstal op de gesloten varkenshouderij in Marum. “Het oude voersysteem met klepels was aan vervanging toe. De zeugen hadden onbeperkt toegang tot het voer, waardoor we niet wisten hoeveel de zeugen opnamen.” Sinds enkele maanden weet de familie Elshof dat bij wijze van spreken tot op de kruimel nauwkeurig. De stal is namelijk uitgerust met het nieuwe automatisch kraamvoersysteem van Nedap, waarmee elke zeug naar behoefte kan worden gevoerd. “We werken op ons bedrijf met vier voercurves, met bijvoorbeeld aparte curves voor eersteworps of magere zeugen. We weten dus exact hoeveel een bepaalde zeug verstrekt krijgt”, legt Elshof uit. “En regelmatig lopen we een uur nadat er is gevoerd langs de bakken om te controleren of ze leeg zijn. Als de bak niet leeg is, of de zeug bijvoorbeeld te mager is, kunnen we het voerschema direct aanpassen”, laat Elshof op zijn telefoon zien, waarmee hij ingelogd is op de online omgeving van Nedap. Gemakkelijk kan hij de zeug de dag erop iets meer of minder voer geven, en direct ook aangeven of dit eenmalig is of voor de rest van de periode.

Voeren op gevoel

Hoewel het voeren volledig automatisch gaat, gebeurt het toch vooral ook op gevoel. “Het is een nieuw systeem, waardoor er nog weinig ervaring mee is”, weet Arno van Brandenburg, Business Development Manager bij Nedap. “Wat de optimale voercurve of het juiste aantal voermomenten is, weten we nog niet.”  Bij de varkenshouderij in Marum is ervoor gekozen om de zeugen vanaf het moment dat ze de kraamstal in komen, tot twee dagen na werpen, tweemaal daags te voeren. Daarna wijzigt het schema naar viermaal daags, verdeeld over de dag, en elke dag een beetje meer. Optimaal is dit nog niet, denkt Elshof. “Ik heb het idee dat de overgang van twee- naar viermaal daags voeren nog beter kan.

We kiezen voor tweemaal daags voeren voor werpen om zo de zeug voldoende rust te geven. Na werpen laten we dat nog twee dagen zo, in verband met de kans op doodliggers als de zeugen vaker overeind komen. Erna is de overgang naar viermaal daags voeren voor de zeugen vrij groot. ’s Ochtends krijgen ze ineens nog maar een kwart – in plaats van de helft – van hun dagelijkse portie. En dat is best een overgang”, vindt hij.

Mogelijkheden om verder te experimenteren zijn er gelukkig genoeg: het systeem kan werken met een onbeperkt aantal voercurves en 24 voermomenten per dag.

“We zaten eerst op 27 tot 28 biggen per zeug, nu op 30”

Betere prestaties

Ook al gaat het voeren deels op gevoel, toch is het een groot verschil met de oude situatie. De zeugen krijgen op regelmatige tijdstippen exact afgewogen porties voer. Dit zorgt voor betere prestaties, merkt Elshof. “De zeugen zijn in een betere conditie als ze uit het kraamhok komen. Ze krijgen kleinere porties, gaan vaker staan en drinken daardoor ook meer. Dat zorgt voor een betere conditie, meer melk en meer biggen. We zaten eerst op 27 tot 28 biggen per zeug, nu op 30.”

Van Brandenburg vult aan: “Doordat de voederverstrekking veel constanter is, is ook de uierspanning constanter. Dit zorgt er weer voor dat de biggen meer melk kunnen drinken, harder groeien en dus zwaarder zijn bij het spenen.” Nadelen ziet Elshof niet. “Goed internet in de stal is wel een vereiste.”

Volledig automatisch

Na de implementatie van het Nedap Kraamstal Voeren is het hele bedrijf voorzien van automatische voersystemen. In de groepshuisvesting van de zeugen wordt gewerkt met meerdere voerstations op een rij. Zeugen worden automatisch rondgeleid, waardoor er rust heerst in de stal. Dat bevalt Elshof prima. De voerstations zijn aangesloten op een centraal separatiestation. Zeugen die hun sensor zijn verloren, berige zeugen en zeugen die nog acht dagen te gaan hebben voor de uitgerekende werpdatum, worden gemarkeerd en automatisch uit de groep gehaald. Dat werkt erg efficiënt, merkt Elshof. Vooral over de berigheidsdetectie is hij erg te spreken.

“De zeugen kunnen via een luikje contact maken met de beer. De sensor meet hoe vaak en hoe lang een zeug bij het luikje staat. Als de zeug berig wordt bevonden, krijgt ze een blauwe spraymarkering en wordt ze door het seperatiestation in een aparte ruimte geplaatst”, legt hij uit. De berigheid wordt herkend aan de hand van bezoekverloop, -duur en -tijd.

“Bij nieuwbouw zou ik zeker voor Nedap Kraamstal Voeren kiezen”