Beter naar behoefte voeren

Het volgen en kennen van elk voedingsdetail van uw koeien is nog nooit zo eenvoudig geweest

Het rantsoen beïnvloedt de productiviteit van uw koeien en het algehele succes van uw melkveebedrijf. Een gemiddeld geval van slepende melkziekte kost 280 euro en wel 355 euro voor vaarzen *. Het maakt dus veel uit om alle koeien gezond te houden. Als u een zieke koe zou kunnen opsporen voordat de productie daalt, zou u dat toch doen?

Met Nedap-technologie kunt u dat.

* J.A.A. McArt, D.V. Nydam, M.W. Overton, College of Veterinary Medicine, Cornell University. 2015. Schatting van de kosten van slepende melkziekte. Journal of Dairy Science.

Stop problemen voordat ze ernstig worden

Het persoonlijk elke dag volgen van de gezondheid van elke koe is onrealistisch. Laat Nedap dat voor u doen. Uw koeien moeten gemiddeld 7 tot 10 uur per dag herkauwen en 3 tot 5 uur vreten. Met Nedap-technologie wordt het volgen van het eten, herkauwen en liggen van uw koeien voor u gedaan. Deze technologie meet en waarschuwt wanneer de koe afwijkt van haar normale gedrag, waardoor u potentiële problemen opmerkt, voordat ze ernstig worden en voordat de productie eronder lijdt.

Nedap Gezondheid Monitoring

Meet direct de invloed van een rantsoenaanpassing

Wanneer u het rantsoen aanpast, ziet u de gevolgen voor de koeien en de productie vaak pas weken later. Met Nedap technologie is het mogelijk om de impact van deze verandering vrijwel onmiddellijk te identificeren. U kunt die gegevens gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen over uw voerrantsoen.

Prestatietrends van de veestapel

Individuele krachtvoerverstrekking

Nedap technologie voor het melkveebedrijf kan uw voerrantsoen individualiseren voor elke koe, zodat u dat niet hoeft te doen. Elke koe krijgt het juiste rantsoen voor haar productiepotentieel op basis van haar gegevens. Deze effectieve methode voor individuele krachtvoerverstrekking stelt u in staat om het rantsoen continu bij te werken en voerverspilling te verminderen. Uiteindelijk verbetert u uw rendement op uw investering.

Nedap elektronische Krachtvoer Verstrekking