Strategisch voeren van zogende zeugen

Door Nedap Kraamstalvoeren met draadloze Activator kunt u de voeropname tijdens het zogen verhogen en de prestaties van zeugen en biggen verbeteren, voor een maximaal investeringsrendement.

Voeropname door zogende zeugen stimuleren

Nedap Kraamstalvoeren levert automatisch kleine snackporties van vers voer volgens een vooraf ingesteld schema. Tegelijkertijd kunnen zeugen met de optionele draadloze Activator-add-on altijd om extra snackporties ‘vragen’ door met hun snuit een trigger in de voerbak aan te raken. Zeugen krijgen 24/7 precies wat ze nodig hebben. En u weet zeker dat uw zeugen het maximale worden gevoerd.

 • Verse snackporties die vaker worden geleverd dan bij ad lib. voeren het geval is, stimuleren de eetlust en verhogen de totale hoeveelheid gegeten voer.
 • Wanneer de Nedap Activator gedurende een vooraf ingestelde tijd geen voerbakactiviteit waarneemt, stuurt deze automatisch een waarschuwing, zodat u weet welke zeug aandacht nodig heeft zonder dat de voerbakken handmatig moeten worden nagekeken.

Het beste? Door Nedap Kraamstalvoeren met draadloze Activator kunt u de voeropname tijdens het zogen verhogen en de prestaties van zeugen en biggen verbeteren, voor een maximaal investeringsrendement.

Prestaties van zeug en big verbeteren

Laat de voeropname van zogende zeugen niet over aan toeval. Nedap Kraamstalvoeren met draadloze Activator helpt bij het voldoen aan de voedingsbehoeften van de hedendaagse zeugen met grote worpen, waardoor zeugen en biggen maximaal presteren.

Verbeterde prestaties met Nedap Kraamstalvoeren zijn o.a.:

 • Lager sterftecijfer in kraamhok
 • Grotere worpen
 • Consistente en grotere melkafgifte
 • Hoger speengewicht

Producenten geven ook aan dat zeugen makkelijker en tegelijkertijd berig worden, een dag eerder worden geïnsemineerd en zeer gezond zijn.

Optimale controle met gegevens over de voeropname

Nedap Kraamstalvoeren met draadloze Activator zet de gegevens voor u klaar. De voeropname van individuele zeugen en de totale veestapel kunnen in de gaten worden gehouden aan de hand van realtime gegevens en waarschuwingen. Maak gebruik van de gegeven inzichten en stel strategische voerplannen op die tegemoetkomen aan de voedingsbehoefte van elke zogende zeug, om de melkproductie en de bigprestatie te stimuleren.

De voordelen? Een hoger lichaamsgewicht van de big wanneer deze is gespeend, een hogere werpfrequentie en meer levend geboren biggen tijdens opeenvolgende drachten.

Arbeidslast minimaliseren

Voeren op verzoek met de Nedap Activator verlaagt ook de kosten voor arbeid en voer. Werknemers hoeven de voerbakken niet handmatig te controleren en legen. Ze weten welke zeug aandacht nodig heeft, en dat sneller dan bij ad lib. voeren. Door geautomatiseerd en op verzoek voeren kan ook de voedselverspilling worden verminderd. Dat is belangrijk, aangezien 70% van de kosten voor de varkensvleesproductie bestaat uit voerkosten.

Bespaar tijd. Bespaar geld. Verbeter de dierprestaties. Gewoon logisch.

Voordelen van Nedap Kraamstalvoeren met draadloze Activator

 • Elke zogende zeug krijgt 24/7 vers voer om aan haar voedingsbehoeften te voldoen.
 • De voedselverspilling wordt beperkt door porties vers voer die op verzoek worden gegeven.
 • De voeropname wordt gemaximaliseerd door kleine porties met regelmatige tussenpozen.
 • Inzichten voor het optimaliseren van voerplannen uit 24/7 verzamelde informatie en voeropnamebewaking.
 • Zieke zeugen krijgen sneller aandacht door geautomatiseerde waarschuwingen wanneer de voeropname afneemt.
 • Minder werk nodig voor het controleren van voerbakken en het verwijderen van oud voer.
 • Zwaardere biggen bij het spenen door een verhoogde melkproductie.
 • Voerplannen voor zogende zeugen op meerdere locaties kunnen via een smartphone of computer worden aangepast.
 • Ideale lichaamstoestand van de zeug voor sneller herstel na de worp en sneller opnieuw fokken.
 • Geschikt voor elke soort stal.

Meer informatie over Nedap Kraamstalvoeren met draadloze Activator