Voel u elke dag als een kampioen

Spoor zieke koeien vroegtijdig op om meer melk in de tank te houden

Nauwkeurig vastleggen van de melkproductie en -samenstelling van individuele koeien kan u helpen om de prestaties van uw veestapel beter te begrijpen en oplossingen te vinden om het management op uw bedrijf aan te passen. Nedap begrijpt dat melkveehouders te maken hebben met de strijd tegen mastitis en voortdurend op zoek zijn naar manieren om de melkproductie te verbeteren. We willen dat u beide wedstrijden wint.

Verminder de gevolgen van mastitis

Mastitis kost de melkveesector wereldwijd bijna 2 miljard euro per jaar. Ongeveer tweederde van die kosten is het gevolg van een verminderde melkproductie bij koeien die zijn getroffen door subklinische mastitis. Het verminderen van het aantal (subklinische) mastitisgevallen geeft u de mogelijkheid om geld te besparen op de volgende punten:

  • Geen abnormale melk of melk van behandelde koeien weggooien
  • Geen koeien vroeg in de lactatie vervangen
  • Dalende kosten van geneesmiddelen en veterinaire diensten
  • Voorkomen van hogere arbeidskosten
Nedap Melkmeting

Gezondere koeien, hogere productie

Wanneer uw koeien gezond zijn, dan is ook hun productie goed. U kunt niet alleen geld besparen door mastitisproblemen sneller op te sporen en te corrigeren, uw gezonde koeien zullen ook melkkoeien met een hoge melkgift zijn. Uw bedrijf profiteet op de volgende manieren:

  • Verhoogde productie per koe
  • Meer melk in de tank
  • Hogere toeslagen voor uw melk

Met de Nedap-technologie kunt u meer zien dan het menselijk oog kan waarnemen. Begin met winnen.

Nedap COWcontrol ™