Over de

ISO-norm voor dierherkenning

ISO is de afkorting van de International Organization for Standardization. Deze organisatie stelt internationale normen voor producten en processen die bedrijven en de industrie kunnen gebruiken.

Kortom, ISO-normen zijn normen die bedrijven en industriële bedrijven onderling hebben afgesproken om kwaliteit en veiligheid te garanderen. Hetzelfde geldt voor RFID voor vee. Een wereldwijde standaard voor dierherkenning met RFID maakt nationaal en internationaal automatische registratie van herkomst en verplaatsing van dieren mogelijk.

Grazing cows in the barn

Numeriek

Diernummer

Om elk uniek dier te kunnen identificeren, is een unieke identificatiecode (diernummer) nodig. Deze code moet voldoende ruimte en informatie bevatten om de identificatie van dieren mogelijk te maken en internationale compatibiliteit te waarborgen. ISO 11784 definieert de structuur van de RFID-identificatiecode voor landbouwhuisdieren. De standaard beschrijft de codestructuur van een 64 bit-identificatiecode die door het label wordt verzonden, waardoor unieke identificatie mogelijk is. De code in het elektronische identificatie-apparaat is opgesplitst in een aantal codevelden. Elk van deze codevelden heeft zijn eigen betekenis en verzendt specifieke informatie. Het aantal bits in de codevelden bepaalt het aantal mogelijke combinaties en dus de hoeveelheid informatie en het aantal unieke nummers dat in een codeveld kan worden opgenomen.

Meer informatie over de dieridentificatie-technologie van Nedap

De 64-bits codestructuur is ideaal voor het maken van een unieke identificatiecode die voldoende ruimte en informatie bevat om dieren te identificeren. De code wordt digitaal door het label verzonden. Deze codestructuur is echter niet echt geschikt voor gebruik als een diernummer dat kan worden opgeschreven.

Er is dus een numerieke afkorting gemaakt, bestaande uit de driecijferige landcode of fabrikantcode en de 12-cijferige nationale identificatiecode. Dit resulteert in een uniek 15-cijferig diernummer. Dit nummer, of een deel ervan, is vaak te vinden op labels, of in managementprogramma’s.

ISO-number