Verklein de spreiding, verhoog het rendement

Realiseert u de door u gewenste gemiddelde tussenkalftijd op uw melkveebedrijf? Top! Dit geldt echter niet altijd voor elke individuele koe. Want, hoe is het met de spreiding van de tussenkalftijd gesteld? Door zo veel mogelijk koeien binnen het optimale tijdvak drachtig te krijgen en daarmee de spreiding te verkleinen, verhoogt u uw arbeidsefficiëntie, uw bedrijfsrendement én de levensduur van uw koeien.

Spreiding open dagen

Figuur 1 toont de spreiding van het aantal open dagen – het aantal dat een koe niet drachtig is oftewel de Pregnancy Distribution – op een gemiddeld melkveebedrijf. Het gemiddeld aantal open dagen op dit voorbeeldbedrijf is zevenennegentig. Een deel van de koeien is echter pas drachtig ná dag honderdvijftig. Deze koeien geven op het eind van de lactatieperiode over een langere periode minder melk, komen vaak in een té ruime conditie in droogstand (vette koeien), kalven daardoor moeilijker af en starten vervolgens lastiger op. Kortom, deze koeien presteren minder goed, wat nadelig is voor uw bedrijfsrendement.

Graph Pregnancy distribution on average farm

Figuur 1: Pregnancy Distribution: de spreiding in aantal ‘open dagen’ op een gemiddeld melkveebedrijf.

Te vroeg insemineren

Koeien heel vroeg in de lactatie insemineren – ter compensatie voor de laatdrachtige koeien – geeft ook nadelen. De melkproductie van deze koeien is nog vrij hoog op het moment van droogzetten. Er komt dan veel spanning op het uier, met kans op uierontsteking of andere gezondheidsproblemen. Bovendien hebben deze koeien een relatief lange droogstandperiode ten opzichte van het aantal dagen in lactatie.

Spreiding tussenkalftijd minimaliseren

Kortom: het is belangrijk om zoveel mogelijk koeien in het optimale tijdvak drachtig te krijgen en de spreiding in open dagen te verkleinen. Er moet dus een verschuiving plaatsvinden van een optimale gemiddelde tussenkalftijd per bedrijf naar een optimale tussenkalftijd per koe. Elke koe verdient een eigen analyse.
Figuur 2 laat een idealere spreiding in open dagen op een melkveebedrijf zien. Er zijn nauwelijks koeien die ná dag honderdvijftig drachtig worden. Daardoor hoeft de veehouder niet te compenseren door vroeg tochtige koeien té vroeg te insemineren. De spreiding in tussenkalftijd daalt en de arbeidsefficiëntie neemt toe.

Graph ideal pregnancy distribution

Figuur 2: Ideal Pregnancy Distribution: de spreiding in het aantal open dagen is veel kleiner en het gros van de koeien wordt drachtig in het optimale tijdvak.

Elke koe een optimale tussenkalftijd

Naar welke tussenkalftijd u ook streeft, aandacht voor het individuele dier is de sleutel tot succes. Inzicht in de individuele resultaten stelt u in staat voor elke koe de ideale tussenkalftijd te behalen. Hiermee voorkomt u gezondheidsproblemen bij uw koeien, verlengt u de levensduur en verbetert u uw bedrijfsrendement.

Wilt u weten hoe?

Wilt u meer weten over het meten en analyseren van individuele koeprestaties? Neem dan contact op met uw lokale Nedap-distributeur. Deze kan u meer vertellen over onze softwaremodules om grip te krijgen op uw reproductiemanagement.