De voorouders van moderne melkkoeien leefden op grote prairies en vlaktes waar ze planten graasden die andere dieren niet konden verteren. Zoogdieren met een enkele maag zijn niet of nauwelijk in staat om de celwanden van dergelijke planten, zoals hooi en gras, te verteren. Een koe zou dit type planten ook niet kunnen verteren zonder micro-organismen in de pens. Deze micro-organismen breken de celwanden van die planten af tot bruikbare voedingsstoffen. De koe absorbeert die voedingsstoffen en zet ze om naar waardevolle producten, zoals melk en vlees. Dit proces kan plaatsvinden omdat de magen van een koe een groter aantal micro-organismen bevatten dan dat er mensen op aarde zijn.

Nedap Smarttag Neck - Cow rumen

Koeienvoer moet de juiste balans van voedingsstoffen bevatten, zodat micro-organismen effectief kunnen werken. Als de micro-organismen de juiste soorten voedingsstoffen krijgen, kan de koe een maximaal nutritioneel voordeel halen uit het voer dat ze verteert.

Optimale pensgezondheid (een stabiele en actieve populatie van micro-organismen in de koeienpens) resulteert in een hoge mate van efficiëntie en zorgt ervoor dat koeien gezond zijn. De gezondheid van de koeienpens wordt beïnvloed door het voer, de buffercapaciteit van de pens en het voermanagement van de melkveehouder. De pensgezondheid is af te lezen aan de zuurgraad in de pens: de pens-pH.

De optimale zuurgraad van de pens ligt tussen pH 6,2 en 6,5. Binnen dit pH-bereik werkt de microflora in de pens op maximale efficiëntie en breken ze het voer goed af, zodat de voedingsstoffen beschikbaar komen. Continue voedingsproblemen kunnen een lage pens-pH veroorzaken, wat kan leiden tot subklinische pensverzuring (SARA). SARA kan in extreme gevallen vermagering, diarree, hartkloppingen en de dood veroorzaken. SARA kan ook leiden tot potentiële problemen zoals verminderde melkproductie, kreupelheid, mastitis en verminderde vruchtbaarheid.

Het type voer kan de pens-pH ook beïnvloeden. Dat kan bijvoorbeeld door zuurvormende voedingsmiddelen, zoals op graan gebaseerde krachtvoeders die grote hoeveelheden koolhydraten bevatten. De juiste verhouding van ruwvoer/vezels tot krachtover en de effectieve verdeling van het voer over de dag zal leiden tot een pens-pH die zowel stabiel als correct is.

Tot op zekere hoogte kunnen koeien hun pens-pH regelen. De penswand absorbeert gedeeltelijk zuurvormende voedingscomponenten, of voert ze af naar de darmen. De pens kan goed omgaan met geleidelijke veranderingen in voerrantsoenen. Grote veranderingen van een rantsoen met weinig verzurende voedingsstoffen naar een rantsoen dat grote hoeveelheden bevat, kan resulteren in pensverzuring. De mate waarin zuurcomponenten worden verwijderd, hangt af van het type voer dat de koe recent heeft gegeten. Deze situatie is van toepassing tijdens een overgang van een rantsoen voor droogstaande koeien naar een rantsoen voor melkgevende koeien.

Buffering van de pens-pH vindt plaats door de hoge speekselproductie bij herkauwen. Koeienspeeksel bevat natriumbicarbonaat en heeft een pH van 8,2. Door deze hoge pH wordt zuur gebufferd in de pens, herkauwen is dus belangrijk voor een koe. Een gezonde koe die voldoende herkauwt, produceert tot 150 liter speeksel per dag. Het voeren van voldoende ruwvoer zal de koe stimuleren om te herkauwen, waardoor de speekselproductie toeneemt. Door krachtvoer neemt de herkauwactiviteit af en daalt de speekselproductie. Een koe moet ongeveer 40% van de tijd herkauwen om een ​​gezonde pens te behouden.

De meest riskante periode voor penverzuring is aan het begin van een lactatie. De aanzienlijke toename van de melkproductie betekent dat er meer energie nodig is, waardoor meer krachtvoer nodig is. Tegelijk staat de voeropnamecapaciteit van de koe onder druk. Tijdens het begin van een lactatie kan een goede balans tussen voeding en management zorgen voor een gezonde pens. Het monitoren van tijdsbesteding aan vreten en herkauwen is daarom een ​​effectief hulpmiddel.

Effect of meals on rumen pH

Onderzoeken naar subklinische pensverzuring suggereren dat de grootte van de maaltijd een uiterst belangrijk aspect is van het voermanagement. Koeien kunnen hun pens-pH effectief reguleren als ze elke dag continue en voorspelbaar toegang hebben tot hetzelfde totale gemengde rantsoen (TMR). Een kleine voerbeperking kan er echter toe leiden dat koeien te grote maaltijden opnemen. Daarom zijn goede managementmethoden voor voervoorraad van cruciaal belang om subklinische pensverzuring voorkomen, zelfs als vezels, deeltjeslengte en bewerking van krachtvoeders optimaal zijn.