Gezonde en productieve koeien

Optimaal koegedrag per dag

Stabiliteit en regelmaat leveren een belangrijke bijdrage aan het succes van een melkveebedrijf. Koeien zijn gewoontedieren en presteren het beste als elke dag dezelfde routine volgen. Ze moeten hun 24-uursdag verdelen over de verschillende activiteiten zodat ze het meest productief zijn. Maar wat is de optimale verdeling van de activiteiten van koeien per dag?

Volgens onderzoek van Grant en Albright is de optimale verdeling van de activiteiten van de koe per dag (in een ligboxenstal):

  • 4-6 uur eten
  • 9-14 maaltijden
  • 7-10 uur herkauwen
  • 12-14 uur liggen
  • 11 perioden van liggen
  • 2.500-3.000 stappen

Daarnaast zal een koe tijd doorbrengen met drinken, gemolken worden en sociaal interacteren.

Nedap COWcontrol ™ meet het volledige 24-uurs tijdsbudget van een koe om heel precies te bepalen wat haar gezondheid en welzijn is:

Nedap Health Monitoring - Cow behavior

Source:

Grant, R., Albright, J. 2001. Effect of animal grouping on feeding behaviour and intake of dairy cattle. Journal of Dairy Science. 84(E. Suppl.):E156-E163.