Wie?

Paul Bradley

Manager bij Ermine Farms

Waar?

Waddingham, Verenigd Koninkrijk

Over de boerderij

  • 2200 zeugen
  • Nedap systeem in gebruik sinds 1998
  • 600 zeugen in twee dynamische groepen

Nedap oplossingen

Nedap SowSense
Electronic Sow Feeding
Farrowing Feeding

Resultaten

Gemiddeld voer per zeug verlaagd
Van 7.3kg naar 6.8kg
Verbeterde gezondheid
Zeugen in betere conditie
Zeugen zijn eerder berig
Een dag eerder geïnsemineerd

“We hebben al meer dan 20 jaar de varkens voerstations van Nedap. Afgelopen jaar zijn we overgestapt naar de nieuwe Nedap voerstations op het Nedap Velos technisch platform.”

“Het oude pneumatische varkens voerstation was goed, maar het nieuwe mechanische voerstation is nog beter. Beter dan ik had verwacht. Vooral de beveiliging op het station en de separatie zijn uitermate  goed. Als er teveel zeugen in de centrale gang naar de separatie unit zitten, worden de voerstations vergrendeld. Het systeem geeft een alarm, zodra alle zeugen er uit zijn. Vervolgens activeren wij het systeem weer. Je weet dat het werkt en veilig is. Dat geeft rust. Ook bij ons”, aldus Meryl Ward.

Groepshuisvesting op stro met Nedap varkens voerstation

Meryl Ward is de eigenaar van Uncle Henry’s. Het bedrijf bestaat uit een boerderij winkel, waar onder andere eigen varkensvlees wordt verkocht. Akkerbouw en een zeugenhouderij zijn over drie locaties in Engeland verdeeld.

Per bedrijf worden ongeveer 720 zeugen en biggen tot 35 kilo gehouden. In 1996 zijn de eerste Nedap voerstations voor groepshuisvesting op stro geplaatst. De keuze voor deze oplossing was voor Meryl een makkelijke keuze: “Groepshuisvesting op stro met varkens voerstations; het voelt als de enige juiste keuze.”

Sam, farm manager op het bedrijf in Lincoln, zorgt er samen met een team van 6 medewerkers voor dat de gestelde doelen van Meryl worden behaald. Het bedrijf in Lincoln bestaat uit twee dynamische groepen met voerstations, centrale separatie en berigheidsdetectie. De eerste groep heeft 4 voerstations. Hierin worden de zeugen tijdens hun tweede pariteit geïntroduceerd. Op die manier wennen ze aan de voerstations en separatie. De grote groep bestaat uit ongeveer 280 zeugen op 6 voerstations, centrale separatie en berigheidsdetectie.

Gestelde doelen worden behaald

Sam werkt nu 3 jaar als farm manager op het bedrijf van Meryl Ward. “Het behalen van de gestelde doelen geeft voldoening. Je doet het goed en dat is fijn”. Sam geeft aan dat het technische resultaat op dit bedrijf 28 gespeende biggen per zeug per jaar is.

Hij heeft ook ervaring met groepshuisvesting op roosters. Sam: “Het grootste verschil tussen stro en roosters is dat stro diervriendelijker is. De zeugen zien er beter uit. Er is minder kreupelheid. Doordat de zeugen veel rustiger zijn, hebben ze ook weinig beschadigingen door opstootjes. Daarnaast zijn de zeugen rustiger, omdat ze ook ruwvoer kunnen eten. De dieren hebben meer buikvulling en het stro is goed voor de darmen. Mijn voorkeur gaat uit naar het houden van fokzeugen in groepshuisvesting op stro.”

Het introduceren van de zeugen in de groep gaat altijd rustig. Sam: “We proberen rond de 20 à 30 zeugen per keer in de groep te introduceren. Omdat er veel ruimte is voor alle dieren is er weinig strijd. Natuurlijk zijn er altijd een paar dominante zeugen. Maar door de grote ruimte blijft het altijd vrij rustig. Op andere momenten zijn er nauwelijks interacties tussen dieren in de groep.”

  • Gemiddelde voer per zeug van 7.3kg naar 6.8kg
  • Zeugen in betere conditie
  • Zeugen worden een dag eerder geïnsemineerd

Om de communicatie tussen de verschillende afdelingen en medewerkers goed te laten verlopen, hangt er in de kantine een focusbord. Hier wordt de voortgang op het bedrijf genoteerd. Problemen worden rood gearceerd. Als er grote problemen zijn, wordt er met het hele team vergaderd om te kijken hoe de problemen zijn ontstaan en hoe deze kunnen worden opgelost.

Goed, betrouwbaar, slim en degelijk systeem

Een jaar geleden is het bedrijf van Meryl Ward overgestapt van het oude Nedap systeem naar het nieuwe Nedap technische platform met de nieuwe varkens voerstations, zonder pneumatiek,. Het integreren van het nieuwe systeem en het bijbehorende technische platform op het bedrijf verliep uitermate gemakkelijk. De grootste uitdaging was het opnieuw taggen van de zeugen.

Meryl: “We gebruiken het Nedap systeem nu een jaar en het maak echt indruk op ons. Het is een goed, betrouwbaar, slim en degelijk systeem. Het heeft een handig en duidelijk programma. Zowel wat betreft de interface als de werking. Je kunt overzichten van de hele groep uitprinten. Of van het individuele dier. Bovendien kun je eenvoudig de hele groep observeren. Je ziet dus heel snel wanneer er iets mis is in de groep, zoals een ziekte of extreme onrust.”

Op het bedrijf van Meryl Ward wordt centrale separatie veelvuldig toegepast. Deze was in eerste instantie alleen in de grootste groep geïnstalleerd. “Ik geloofde er eerst niet echt in. Maar nadat de separatie was geïnstalleerd was ik meteen overtuigd. Na twee weken heb ik ook voor de groep tweede pariteit een centrale separatie besteld,” aldus Meryl.

Sam vult aan: “We maken echt veel gebruik van de optie om dieren te laten separeren. Als een dier een attentie heeft, laat je haar bij een volgend bezoek aan het voerstation separeren. Ook de ID-check op de centrale separatie is erg handig. Zeugen waarbij de oorknop niet meer werkt of die de oorknop hebben verloren, worden direct uitgeselecteerd. Vroeger waren we bijna twee uur bezig om het dier in de groep te vinden. De centrale separatie scheelt echt veel tijd.”

Historie en toekomstplannen

De zeugenhouderij bestaat al sinds 1970 en is destijds door de vader van Meryl Ward in Lincoln opgericht. In de beginjaren was het een bedrijf met 220 zeugen. De biggen waren bestemd voor het afmesten als vleesvarken. Enkele jaren later werd nog een stal bijgebouwd. In totaal hadden ze destijds ruimte voor 300 zeugen.

In 1996 is de keuze gemaakt om te switchen van voerligboxen naar groepshuisvesting op stro met varkens voerstations. De oude stro-opslag is met enkele kleine aanpassingen omgebouwd tot een dragende zeugen stal met groepshuisvesting. De toenmalige dragende zeugen stal is aangepast en wordt nu gebruikt als kraamstal.

Tegenwoordig worden er ongeveer 750 zeugen en biggen tot 35 kilo op het bedrijf in Lincoln gehouden.

In de toekomst wil Meryl alle drie de locaties opschalen naar 1000 zeugen. “We zijn nu aan het inventariseren hoe we de verschillende bedrijven moeten inrichten om dit te bereiken. We hebben dan meer voerstations nodig en daarnaast willen we een trainingsruimte inrichten om gelten te trainen. Dit willen we doen met pre-trainingsstations en normale trainingsstation. Ook willen we kraamhokken met vrije rondloop voor alle zeugen op de kraamafdeling. We doen hier nu al testen mee, maar dit willen we uitbreiden”, sluit Meryl het gesprek af.