Wie?

Inge Stevens

Eigenaar

Waar?

Kieldrecht, België

Over de boerderij

  • Gesloten bedrijf in drie-weken-systeem
  • 300 zeugen in groepshuisvesting
  • 2250 vleesvarkens
  • 70 hectare akkerbouw
  • Produceren en mengen hun eigen varkensvoer

Nedap oplossingen

Nedap SowSense
Electronic Sow Feeding
Farrowing Feeding

Resultaten

50%
minder uitval in de kraamstal
27.5 › 30
Levend geboren biggen/zeug/jaar
-2 dagen
Zeugen zijn 2 dagen eerder geïnsemineerd

Al sinds 1987 zijn de zeugen op het gesloten bedrijf van Inge Stevens en haar man Eddy van Raemdonck gehuisvest in groepen. Daar voeren ze de dragende zeugen individueel met het Nedap Electronic Sow Feeding-concept. Een doorn in het oog was het gebrek aan mogelijkheid om ook in de kraamstal exact te kunnen voeren naar behoefte. Daar brachten ze in 2017 verandering in.

Ze waren er niet eens zo zeer naar op zoek. Maar toen Inge en Eddy tijdens een beurs tegen een automatisch voersysteem voor de kraamstal aanliepen, waren ze al snel overtuigd: Nedap Kraamstalvoeren zou hen veel voordeel bieden in resultaat en werkgemak. Op het varkensbedrijf, dat voornamelijk door Inge en fulltime medewerkster Mieke gerund wordt, werken ze met een drie-weken-systeem en statische groepen. Inge licht die keuze toe: “Er zijn zeven vaste groepen met elk ongeveer vijfenveertig zeugen. We hebben twee kraamafdelingen en de overige vijf groepen zitten in de dek- en drachtstal. De jonge gelten maken in een aparte ‘leergroep’ kennis met het voerstation. We hebben overwogen om met een dynamische groep te werken, maar de vaste groepen boden meer structuur en een beter overzicht.”

Zeugen krijgen vier soorten voer

“Onze vier voersoorten zijn in meelvorm en geproduceerd op eigen land”, vertelt Inge met bescheiden trots. “Meel voeren is met een automatisch voersysteem een grotere uitdaging, omdat het wat minder makkelijk valt dan brokken.” Maar Inge heeft het prima in de vingers. “Door een stalen kogel te plaatsen op de vijzels trilt het meel makkelijker de doseerbuis in.” In de dracht krijgen de zeugen één soort drachtvoer. Als de zeugen één week voor werpen het kraamhok in komen, schakelt Inge over op worpmeel. Zo komt het werpproces vlot op gang en blijven de zeugen goed vreten. Na het werpen krijgen ze sneller verteerbaar lactovoer en als de biggen gespeend zijn en de zeugen naar de dekstal gaan, voeren ze speenmeel om de bronst te stimuleren.

Inge Stevens, eigenaar:

“We hadden 10% uitval in de kraamstal. Sinds we Nedap hebben is dit gedaald naar 5%.”

Nauwkeurig doseren

Inge heeft twee kraamafdelingen van ieder achtenveertig kraamhokken. In één van de twee afdelingen zijn zogenaamde ‘balanskraamhokken’ geplaatst. Hierbij gaat het rooster onder de zeug omhoog als de zeug gaat staan en zakt het rooster langzaam naar beneden als ze weer gaat liggen. Zo is er minder kans dat de biggen onder hun moeder terecht komen.

“Nadeel was echter dat de voergift in deze kraamafdeling lastiger te regelen was met de telescoopbuizen”, vertelt de varkenshoudster. “De voerbak zit immers nooit op dezelfde hoogte ten opzichte van de vijzel.” Met de komst van Nedap Kraamstalvoeren in beide kraamafdelingen was dit probleem verleden tijd.

Plus in resultaat en dierwelzijn

Via hun vaste Nedap-dealer Limko lieten ze zich goed voorlichten over de mogelijkheden en werking van het systeem. De installatie verliep soepel. Binnen één week was het voersysteem in de kraamafdeling geïnstalleerd. Nu kan Inge het voerschema perfect opbouwen en exact doseren. Met haar smartphone loopt ze door de afdeling en stelt ze het voerschema met een simpele druk op haar scherm individueel bij als dat nodig is. “In het kraamhok start ik met een voergift van 2,5 kilo per dag. Dan starten de zeugen energieker op. Vlak na het werpen voer ik het schema redelijk vlot op naar soms wel 8,5 kilo per dag”, geeft de onderneemster tevreden aan. “Ik krijg nu veel meer en gemakkelijker het voer in de zeugen dan voorheen”, stelt Inge. “Sinds we een automatisch voersysteem hebben, voeren we vier keer per dag: om 4.00 uur, 9.00 uur, 16.00 uur en 23.00 uur. Dat heeft meerdere voordelen. Door de extra voerbeurten vreten de zeugen meer, wat ten goede komt aan de conditie van de zeugen en de melkgift.

Ook in warme periodes blijven de zeugen goed vreten, doordat we op koelere tijden voeren. Daarnaast heb ik het idee dat de melkgift gedurende de dag constanter is. De biggen gaan standaard drinken nadat de zeug gegeten heeft. Dat betekent voor hen ook een extra voeding en dat zie je terug in de hogere speengewichten.” De grootste winst boekt Inge in het terugdringen van de uitval voor spenen. “Eerder zaten we op 10% uitval. Sinds de toepassing van Nedap Kraamstalvoeren is dat gedaald naar 5%. Een flinke plus in resultaat, maar ook in dierwelzijn dus.”

Vlotter in bronst, grotere tomen

Het nauwkeuriger kunnen voeren in de kraamstal en de betere conditie van de zeugen bij spenen had nog een ander, onverwacht voordeel. “Als we de zeugen op donderdag speenden, werden ze voorheen op maandag tot en met donderdag berig en gedekt. Nu worden de zeugen eerder berig en lopen ze meer synchroon. Op maandag en dinsdag zijn over het algemeen alle zeugen geïnsemineerd. Dat werkt voor ons veel efficiënter. Nu de conditie van de zeugen in het kraamhok is verbeterd is bovendien de worpgrootte gestegen van 27,5 naar 30 levend geboren biggen/zeug/jaar”, is de enthousiaste constatering van Inge.

Investering betaalt zich terug

Op de vraag of ze opnieuw voor Nedap Kraamstalvoeren zou kiezen antwoordt Inge heel stelling: “Ik zou het zonder twijfel weer aanschaffen. Het werkt gewoon heel prettig en de software is gebruiksvriendelijk. Nauwkeurig voeren betaalt zich overduidelijk terug in een betere conditie van de dieren en lagere uitval in het kraamhok.”