Gebruik een activiteitsmonitoringssysteem om ziekten bij koeien voor te zijn en prestaties op peil te houden

Stel je voor dat je de werkdag begint met een duidelijk overzicht van koeien die aandacht nodig hebben. Je wordt wakker en opent een app op je telefoon, tablet of computer en de lijst staat al klaar. Activiteit en voeropname voor koeien #555, 579 en 790 zijn plotseling gedaald, wat een vroeg teken van mastitis zou kunnen zijn. De kauwactiviteit voor koeien #345 en 567 is plotseling afgenomen, wat een vroeg waarschuwingssignaal kan zijn voor melkziekte of slepende melkziekte. Je kunt je dag beginnen met  inzichten zoals deze, om vooruit te denken nog voordat je ‘s ochtends een voet uit bed zet.

“Geautomatiseerde activiteitsmonitoringssystemen (AAM) verzamelen 24/7 gegevens over elke koe”, zegt Arnold Harbers, data-analist bij Nedap Livestock Management. Naast tekenen van tochtigheid en de locatie van de koe, monitort het CowControl-systeem van Nedap vreet-, herkauw- en inactief gedrag. “Het systeem vergelijkt live gegevens van het dier met gegevens uit het verleden en van de rest van de veestapel. Wanneer inkomende gegevens anders zijn dan wat op basis van eerdere gegevens zou worden verwacht, kan het systeem een ​​waarschuwing naar je telefoon of laptop sturen, zodat je tijdig kunt ingrijpen.”

Hier zijn enkele manieren waarop AAM-gegevens je nuttige informatie geven over individuele koeien en trends in het koppel:

 

Verkort de behandeltijd van mastitis

Wat als je acute mastitis en andere veel voorkomende ziekten eerder zou kunnen opsporen? Mastitis is een van de meest besmettelijke en kostbare ziekten waar Amerikaanse melkveebedrijven mee te maken hebben. Bij verse koeien resulteert één mastitisgeval in een gemiddeld verlies van $ 444 / € 406[1] en in totaal kost mastitis de Amerikaanse melkproducenten ongeveer $ 2 miljard / € 1,82 miljard per jaar. [2] AAM-gegevens kunnen je helpen vroege signalen van ziekte op te sporen en sneller in te grijpen, resultaten te verbeteren en te voorkomen dat ziekten zich door de veestapel verspreiden.

Een van de eerste tekenen van acute mastitis is bijvoorbeeld een gebrek aan eetlust.[3] Wanneer AAM-data een plotselinge daling van de kauwtijd aangeven, in vergelijking met historische koe- of veestapelgegevens, waarschuwt het systeem je dat de betreffende koe aandacht nodig heeft. Het systeem helpt je dus een koe met acute mastitis te vinden en te diagnosticeren, nog vóórdat er meer waarneembare symptomen optreden, zoals zwelling, hardheid, roodheid en warmte

“Er zijn twee categorieën gezondheidsattenties”, zegt Harbers. “De ene categorie is ‘dringende aandacht’ en betekent dat deze koe onmiddellijke aandacht nodig heeft. De tweede categorie omvat koeien met subtielere, minder plotselinge gedragsveranderingen. Dit zijn de dieren waar je je tijdens je reguliere rondes in de stal op kunt concentreren.”

Koeien op gezondheidsattentielijsten moeten worden onderzocht en in behandelingsprotocollen of separatie worden gestuurd voor monitoring.

Stimuleer een succesvolle transitieperiode

AAM-gegevens kunnen teven nuttige inzichten geven in de transitieperiode van 60 dagen voor afkalven tot 30 dagen erna. Kauwactiviteit van koeien – wat vreten en herkauwen omvat – kun je gebruiken om vroege symptomen van melkziekte en slepende melkziekte op te sporen. Het helpt ook bij het bepalen van toekomstige reproductieresultaten.

 

Een meerjarig onderzoek door de Universiteit van Utrecht, Wageningen University & Research en Vetvice Consultancy in Nederland, naar de activiteit van koeien in de transitieperiode, heeft benchmarks voor toekomstig reproductief succes opgeleverd. Koeien met een hogere vreettijd drie tot vier weken na het afkalven zijn eerder klaar voor de volgende dracht.[4]

Als een koe niet zo vaak vreet als zou moeten, kun je haar controleren en passend behandelen. Als meerdere koeien in één groep vergelijkbare problemen hebben, is het verstandig om het rantsoen en de stalomgeving te evalueren. Door de nodige aanpassingen te doen, kunnen koeien sneller geïnsemineerd worden.

Blijf problemen met voerkwaliteit voor

Mycotoxinen infecteren tot 25% van de voedergewassen in de wereld, wat resulteert in miljarden dollars / euro’s aan gederfde inkomsten en een verlies tot 1,1 miljard ton voer per jaar.[5] Problemen met schimmels en mycotoxinen in het voer zijn vaak moeilijk vast te stellen, omdat visuele symptomen vaag en divers kunnen zijn.[6]

AAM-gegevens kunnen dan helpen bij het identificeren van koesymptomen als gevolg van de opname van mycotoxinen, zoals lethargie (verhoogde inactiviteit), verminderde voeropname en verminderd herkauwen. Gegevens die zijn verzameld over individuele koeien en koppelgemiddelden stellen je in staat om te bepalen wanneer een probleem – zoals mycotoxinen in het voer – een groep koeien of de hele veestapel treft. Nedap CowControl activeert een groepsalarm wanneer een bepaald percentage van de koeien in een groep afwijkend gedrag vertoont. Rapporten over het vreetpatroon van de groep en dagtotalen voor vreten, herkauwen en inactiviteit geven inzicht in het rantsoen, voerproblemen en -management.

“Het doel van AAM-gegevens is om je te waarschuwen wanneer er een probleem is, nog vóórdat er visuele signalen zijn”, zegt Harbers. “We willen koeien en groepen die aandacht nodig hebben, sneller en nauwkeuriger lokaliseren, zodat veehouders sneller kunnen ingrijpen. Dit verhoogt de gezondheid van de veestapel, het welzijn van de koeien en de prestaties op het bedrijf.”

Zet gegevens om in bruikbare informatie ›