Maximaliseer de productiviteit van de zeug

Voer de zogende zeugen strategisch

Met Nedap Kraamstalvoeren, kunt u iedere individuele zeug exact voeren op basis van haar conditie, het aantal biggen en haar lactatiestadium. Deze precisie voeding levert economisch voordeel en draagt daardoor bij aan betere financiële resultaten.

Bij de ontwikkeling van Kraamstalvoeren hebben we ervoor gezorgd dat u de voercurves zodanig kunt instellen dat u zorgt voor een optimale voeropname door de zeug. Daardoor brengen de zeugen robuuste biggen groot en blijft het conditieverlies van de zeugen in de lactatie binnen de gewenste normen.

Kraamstalvoeren is te installeren aan iedere doseerder en is te gebruiken in traditionele kraamhokken, of kraamhokken voor vrijlopende zeugen. Met het geautomatiseerde Nedap-programma kan de zeugenhouder/bedrijfsleider de voercurve per individuele zeug instellen en daarmee de voeropname optimaliseren. Het systeem verdeelt het voer in kleine hoeveelheden gedurende de dag. De verdeling over meerdere porties verbetert de voeropname, beperkt het conditieverlies en verhoogt de melkproductie.

Precisie in kraamhokken

De compacte doseereenheid van Nedap Kraamstalvoeren is bruikbaar in iedere kraamstal. Nauwkeurige rantsoenen in de kraamstal sturen het conditieverloop in de kraamstal in de gewenste richting. Dit zorgt voor betere vruchtbaarheidsresultaten en meer biggen per worp.

Voordelen van Kraamstalvoeren

  • Doseersnelheid is instelbaar
  • Voeren naar behoefte van de zeug
  • Zwaardere biggen bij spenen
  • Betere conditie van de zeug voor betere vruchtbaarheidsresultaten
  • Mogelijkheid om automatisch, of handmatig te voeren op ieder moment
  • Nauwkeurige dosering van het voer gedurende meerdere voerbeurten per dag, tot maximaal 24 keer