Wie?

Thomas Livestock Company

Leidinggevende productiemanager

Waar?

Broken Bow, Verenigde Staten

Over de boerderij

 • 22,000 zeugen op 4 locaties
 • 4,000 zeugen op locatie Georgetown
 • Dynamische groepen van 250+

Nedap oplossingen

Nedap SowSense
Electronic Sow Feeding
Automated Sow Heat Detection
Automatic Sow Separation

De bedrijfsleiders van Thomas Livestock in Broken Bow, Nebraska, hebben manieren onderzocht om meer biggen per zeug per jaar te produceren. In slechts één jaar tijd hebben ze een toename van 0,5 levendgeboren big per zeug per jaar bereikt in hun 4000-zeugen-tellende bedrijf op de locatie Georgetown – een verbetering die volgens hen mogelijk was dankzij het elektronische varkensvoer- en managementsysteem van Nedap.

Varkensvoerstation helpt Thomas Livestock om 2000 biggen meer te produceren

Op zeugenafdelingen leidt een extra aantal levendgeboren biggen uiteindelijk tot een hogere nettowinst. Bij gelijkblijvende voer-, management- en huisvestingskosten ongeacht het aantal biggen geldt: hoe meer levendgeboren biggen, hoe groter het winstpotentieel voor het bedrijf.

Met dit in het achterhoofd hebben de bedrijfsleiders bij Thomas Livestock in Broken Bow, Nebraska, manieren onderzocht, om meer biggen per zeug per jaar te produceren. In slechts één jaar tijd hebben ze een toename van 0,5 levendgeboren big per zeug per jaar bereikt in hun 4000-zeugen-tellende bedrijf op de locatie Georgetown – een verbetering die volgens hen mogelijk was dankzij het elektronische varkensvoer- en managementsysteem van Nedap.

Construction is ongoing as workers replace sow stalls with group sow gestation pens with Nedap sow feeders.

Steve Horton is de leidinggevende productiemanager van de Georgetown Sow Facility met 17 medewerkers. Met 35 jaar ervaring in de varkenshouderij en 5 jaar bij Thomas Livestock, heeft hij verschillende soorten zeugenbedrijven gemanaged, van zeugen in kraamboxen tot dynamische groepshuisvesting. Zijn ervaring is, dat het huidige groepshuisvestingssysteem met individuele zorg op deze locatie de optimale combinatie van werk, zorg voor individuele zeugen, en prestaties biedt.

“In elk systeem zijn de prestaties van de zeugen belangrijk,” zegt hij. “Bij Thomas Livestock gaan al onze gespeende biggen naar één van onze andere locaties om te worden afgemest. Hoe meer biggen we kunnen afmesten, hoe beter we voor de zeugen kunnen zorgen. Het varkensvoerstation heeft ons geholpen om dit aantal te verbeteren. En de zeugen zijn rustig, de medewerkers zijn gewend aan het systeem en we kunnen de zeugen betere individuele zorg bieden.”

“We waren geïnteresseerd in dit type zeugen management om managementstrategieën te vergelijken en omdat de markt erom begint te vragen,” aldus Horton, die uitlegt dat het team meer dan twee jaar lang de mogelijkheden heeft onderzocht alvorens het nieuwe baanbrekende systeem te introduceren op de locatie Georgetown. “We hebben onderzoek gedaan en alles klopte bij dit systeem.” Nu de gelten, zeugen en medewerkers op de locatie aan het systeem gewend zijn, zijn er volgens Horton aanzienlijke verbeteringen in diergedrag en prestatieniveaus waar te nemen.

“Het Nedap systeem is een goed managementinstrument: we zijn in staat om meer biggen te produceren, de sfeer is meer ontspannen, en we kunnen de gelten en zeugen beter monitoren,” aldus Horton. “Nadat de medewerkers getraind zijn in het gebruik van het systeem, is het zeer efficiënt en onderhoudt het zich vrijwel zelf. We zijn blij met het systeem en ik zou het andere managers van zeugenbedrijven aanraden.”

Thomas Livestock heeft de volgende voordelen ervaren:

 • Hoger winstpotentieel
 • Minder voerverspilling
 • Bij een groter aantal gelten werd berigheid gedetecteerd in de eerste oestrus en berige zeugen werden sneller gevonden
 • In het softwareprogramma kunnen de voerstrategieën gemakkelijk worden veranderd
 • Het separatiesysteem sorteert gelten en zeugen wanneer ze tekenen van berigheid vertonen
 • NEDAP RFID en software monitoren dagelijks de activiteit van ieder dier
 • Gedetailleerde managementrapporten helpen om iedere individuele gelt en zeug te managen
 • Aanzienlijke verbeteringen in diergedrag en prestatieniveaus
 • De zeugen zijn meer ontspannen, rustig en het geluidsniveau is afgenomen
 • Het varkensvoerstation heeft geholpen om 2000 biggen meer te produceren - een gemiddelde toename van 0,5 levendgeboren big per zeug per jaar vergeleken met andere locaties