Wie?

Rik Bogaert & Nancy Verhaege

Eigenaren

Waar?

Ledegem, België

Over de boerderij

  • 350 zeugen in groepshuisvesting
  • Stabiele groepen van 50 zeugen in driewekensysteem
  • 1500 vleesvarkensplaatsen

Nedap oplossingen

Nedap SowSense
Electronic Sow Feeding
Farrowing Feeding

Resultaten

31 biggen
per zeug per jaar
900 gram
hoger speengewicht bij de biggen
Betere conditie
kraamzeugen

“Alles loopt nu volledig geautomatiseerd en naar behoefte van de zeug”

Na een zorgvuldige afweging en raadpleging van collega’s waren Rik en Nancy Bogaert-Verhaeghe eruit. Ze stapten over naar groepshuisvesting met stabiele groepen op Nedap voerstations. Sinds ruim een jaar voeren ze ook de zeugen in de kraamstal volledig geautomatiseerd. De biggen zijn nog nooit zo zwaar geweest.

“Eind ’93 hebben we dit bedrijf gekocht en zijn we gestart met de modernisering”, begint Rik Bogaert zijn verhaal. “In 2006 hebben we de zeugenstapel uitgebreid en hebben we de dekstal en drachtafdelingen aangepast. We houden nu zo’n driehonderdvijftig zeugen in een driewekensysteem. Vóór de uitbreiding hebben we eerst goed rondgekeken bij collega’s. We wilden met vaste groepen van vijftig zeugen werken en dat paste precies op één voerstation. Dat heeft ons doen besluiten om voor de voerstations van Nedap te kiezen”, vertelt de varkenshouder.

Productieresultaten op peil

“De eerste ervaringen waren goed, al was het nog wel een beetje wennen. Zowel voor de boer als voor de varkens”, herinnert Rik zich nog. “We merkten dat het goed werkte om de gelten en eersteworps zeugen enkele dagen eerder in de drachtafdeling te brengen. Zo konden ze het systeem goed leren kennen vóórdat de rest van de groep erbij kwam.” De productieresultaten zijn met alle veranderingen mooi op peil gebleven. “We zitten op dertig tot éénendertig biggen per zeug per jaar, redelijk gemiddeld dus”, vindt Rik.

Vernieuwing kraamhokken

Zijn vrouw Nancy Verhaeghe richt zich op de kraamstal. “Onze kraamstallen waren inmiddels ruim twintig jaar oud en aan vernieuwing toe”, steekt ze van wal. “Doordat we in de dragende stal met voerstations werken, merkten we dat onze zeugen wat groter uitgroeiden. Daardoor hadden de zeugen en de biggen in het kraamhok minder ruimte. Toen besloten we om ook de kraamstallen te vernieuwen.” Nancy vertelt dat onderzoekster Anita Hoofs van proefbedrijf Sterksel tijdens een lokale bijeenkomst uitleg gaf over het gedrag van zeugen tijdens het werpen. “We zijn toen in Sterksel naar verschillende systemen gaan kijken. Na een proefperiode met vier hokken hebben we in 2018-2019 twee nieuwe kraamafdelingen met ieder tweeënvijftig kraamhokken gebouwd en van Nedap Farrowing Feeding met Activator voorzien.”

Farrowing Feeding biedt overzicht

Nancy is blij met het nieuwe voersysteem: “Sinds het gebruik van de Activator komt het voer in kleine porties in de trog en alléén de hoeveelheid die de zeug opvreet. We hebben dus geen werk meer met het verwijderen van restvoer uit de troggen. Het systeem biedt veel overzicht, omdat we een melding op de App krijgen welke zeug de Activator niet heeft geactiveerd en dus niet gevreten heeft. Dan kijken we wat er met die zeug aan de hand is”, legt Nancy uit.

Korter interval spenen-dekken

Het kraamstalrantsoen delen ze op in zeven gelijke porties die ze vanaf 5.00 uur ’s morgens om de drie uur verstrekken. Rik merkt dat ze daardoor meer voer in de zeugen krijgen: “In de traditionele kraamhokken konden we maximaal 7 kg per zeug voeren. In de proefstal konden we tot 9 à 9,5 kg gaan. Dat resulteerde in een hogere melkgift en dat zagen we ook aan de biggen. We speenden 800 tot 900 gram zwaardere biggen. Die trend zien we nu ook in de nieuwe stal. Tegelijkertijd zien we dat de zeugen in een betere conditie uit de kraamstal komen.” Dankzij de verbeterde conditie van de kraamzeugen ziet Rik ook een positief effect in de dekstal. “Met het traditionele systeem werd 50% van de zeugen na vier dagen berig en de andere helft de volgende dag. Nu is 90 tot 95% van alle zeugen al na vier dagen berig en geïnsemineerd. Dus dat zijn wel mooie resultaten.”

Samenwerking dealer

De Belgische dealer Limko verzorgde de installatie van het Nedap voersysteem op het bedrijf van de familie Bogaert-Verhaeghe. “Die samenwerking verliep heel vlot”, aldus Rik. “Het werd in één keer helemaal aangepast, zodat alles via internet geregeld en geregistreerd kon worden.” Voor de toekomst zijn er al nieuwe plannen. “Uiteindelijk willen we graag naar een volledig gesloten bedrijf met de vleesvarkens op een andere locatie. En onze inzet op dierwelzijn en het feit dat we al ruim tien jaar antibioticavrij zijn, willen we beter profileren en commercialiseren”, stelt de ondernemer krachtig.