Wie?

Per en Laila Rytter

Melkveehouders

Waar?

Hadsund, Denemarken

Over de boerderij

  • 205 koeien, 220 stuks jongvee en 80 stiertjes
  • Een gedeelte van het jongvee wordt verkocht na afkalven
  • 10.220 kg melk per koe met 3.98% vet en 3.37% eiwit
  • 240 hectare land met mais, gras en granen
  • 3 full-time medewerkers
  • Gebruiken Nedap sinds 2013

Nedap oplossingen

Nedap CowControl
Heat Detection
Health Monitoring

Resultaten

65% ovan de vaarzen
Geïnsemineerd tijdens eerste tocht
49% van de koeien
Drachtig na eerste inseminatie
Gezonde koeien
Snelle detectie van gezondheidsproblemen

Per en Laila Rytter zijn tevreden gebruikers van Nedap CowControl met Tochtdetectie en Gezondheidsmonitoring. Zonder extra arbeid zijn de reproductiecijfers verbeterd en hebben ze meer inzicht in de gezondheid van hun kudde.

Meer over Nedap COWcontrol™