Wie?

Morgan O‘Sullivan

Melkveehouder

Waar?

Killorglin, Ierland

Over de boerderij

  • 60 melkkoeien
  • Voorjaarsafkalvend
  • Weidegang

Nedap oplossingen

Nedap CowControl
Heat Detection
Health Monitoring

Resultaten

Verbeterde reproductie
Lager terugkompercentage
KI eerder in de cyclus
Minder rietjes gebruikt
Minder arbeid
Niet zelf de weide in
Verbeterde gezondheid
Tijdige detectie van problemen

“Het systeem stelt ons in staat om tochten te signaleren, zonder zelf in de weide te hoeven staan.”

“We zitten hier ongeveer zes kilometer van Carrantoohil, de hoogste berg in Ierland”, zegt Morgan O’Sullivan senior, melkveehouder in het zuidwesten van het land. Samen met zijn zoons Morgan junior en Brandan runnen ze een melkveebedrijf, waarbij de zonen ook buiten het bedrijf werken. Dit was één van de redenen om te kiezen voor Nedap CowControl met Tochtdetectie en Gezondheidsmonitoring.

“Vruchtbaarheid is al jaren één van onze hoogste prioriteiten, dit zal in de toekomst ook zo blijven,” vervolgt Morgan senior. Morgan Junior vult aan: “Vroeger staken we erg veel moeite in het signaleren van tochten vóór de inseminatieperiode. Zodra koeien afkalven, vier weken vantevoren. We gebruikten staartverf, probeerden tochten te herkennen en noteerden alles in een boek… Sinds het Nedap-systeem is geïnstalleerd hoeft dat allemaal niet meer. Het systeem stelt ons in staat om tochten te signaleren, zonder zelf in de weide te hoeven staan.”

“Het heeft het aantal terugkomers op het bedrijf flink verlaagd.”

Beide broers gebruiken de Velos software op hun smartphone om de kudde te monitoren. Morgan junior: “Het staat allemaal op de telefoon, alles is live. Klik op een koe en bekijk direct haar hele profiel vanaf het afkalven tot vandaag. Het is één van de eerste dingen waar we ‘s ochtends naar kijken. Het geeft ons een totaalbeeld van de veestapel.”

Brendan herinnert zich een verhaal van toen beide zoons klein waren en ze ongeduldig wachtten op een afkalvende koe. “Vader zei dat de koe zelf meer over afkalven wist dan wij, maar nu blijkt dat Nedap meer weet over de tocht en de cyclus dan wijzelf.”

De resultaten spreken voor zich. “Het heeft het aantal terugkomers op het bedrijf flink verlaagd ten opzichte van eerdere jaren. We gebruiken minder rietjes en we insemineren eerder in de cyclus.”

Brendan is zich ervan bewust dat verbeterde reproductiecijfers doorwerken in de financiën. “Als de tussenkalftijd onnodig lang is, verlies je dagen in melk. Dit heeft weer invloed op het bedrijfsresultaat onderaan de streep.”

“In feite is het een extra verzekering voor onze koeien. De accuraatheid van de gezondheidsmonitoring is ongekend.”

Morgan vertelt dat het systeem voornamelijk was gekocht voor de tochtdetectie, maar al snel ondervonden ze de voordelen van gezondheidsmonitoring.

“Laatst moest de dierenarts langskomen. We hadden drie koeien met longontsteking, het systeem had gezien dat de koeien lang inactief waren en minder vraten en herkauwden. Hierdoor konden we sneller schakelen en de dieren tijdig behandelen. Zo kwamen ze een stuk sneller terug op volle productie.

“Recently enough, we had the vet out. We had three cows with pneumonia, and the system had picked up that the cows had high levels of inactivity, reduced grazing and reduced rumination. The system attention picked it up before we did ourselves. It allowed us to act that bit sooner, to get the vet out and get those cows treated that little bit sooner. And they got back into full production again a lot quicker than they would have in an ordinary scenario.”

Brendan is het daarmee eens. “In feite is het een extra verzekering voor onze koeien. De accuraatheid van de gezondheidsmonitoring is ongekend.”

Beide broers kijken met vertrouwen naar de toekomst. “We zullen verder uitbreiden, en we willen 100% kunstmatig blijven insemineren. Het Nedap systeem helpt ons enorm met het verhogen van het aantal aangeboden dieren voor inseminatie. Het helpt ons enorm met het dagelijkse werk van dit melkveebedrijf, en we zijn er zeer gelukkig mee.”

Leer meer over Nedap CowControl ›