Wie?

Matthijs Meijer

Melkveehouder

Waar?

Blijham, Nederland

Over de boerderij

  • 325 koeien, 35 kalveren
  • 110 stuks jongvee bij een opfokker
  • 146 hectare land (gras, mais, tarwe)
  • 2x daags melken met 2x16 rapid exit
  • 10.466 kg melk per koe, 4.36% vet, 3.41% eiwit

Nedap oplossingen

Nedap CowControl
Heat Detection
Health Monitoring

Resultaten

1 uur per dag
Tijdsbesparing
-15 dagen
Tussenkalftijd van 391 naar 376 dagen
€10.000 jaarlijks
Kostenbesparing door kortere tussenkalftijd
3 jaar
Terugverdientijd
2.1 inseminaties
Gedaald inseminatiegetal

Efficiëntie en arbeidsgemak, dat zijn voor Matthijs Meijer (26) uit Blijham verreweg de belangrijkste voordelen van Nedap Tochtdetectie. “Het scheelt zeker een uur per dag”, aldus de jonge veehouder. Hij is dik tevreden over de Smarttag Poot en noemt het systeem ‘absoluut aan te bevelen’.

In 2010 verhuisde Matthijs met zijn ouders vanuit Twente naar Blijham. In Friesland zagen de melkveehouders betere toekomstmogelijkheden. Er verrees een comfortabele nieuwe stal met veel licht en lucht en diepstrooiselboxen met zand. “Als de koe ‘t goed heeft, heeft de boer het ook goed”, is het motto van Matthijs.

Koeien sneller drachtig krijgen

In het begin deden ze de tochtwaarneming nog zelf; Matthijs’ vader was toen ook nog veel in de stal. Maar de veestapel groeide en in 2012 stapten ze over op het Nedap-tochtdetectiesysteem met poottags. Doel was om de koeien sneller drachtig te krijgen, vertelt Matthijs. “Dat is ook positief voor de gezondheid. Anders gaan ze te vet de dracht in, met alle gezondheidsrisico’s van dien.” Toen ze net met het systeem werkten, hadden de veehouders nog wat twijfels. “Maar de tochtdetectie werkt gewoon prima”, ervaart Matthijs. “Als het systeem zegt dat een koe tochtig is, dan vertrouwen we daar op.” Alle koeien worden vanaf 32 dagen gescand op drachtigheid. Het gebeurt een enkele keer dat een koe later alsnog verwerpt. “Dat is ook het mooie van tochtdetectie: zo’n koe zie je dan meteen weer terug bij de eerste tocht. Anders had je ‘m misschien drooggezet zonder kalf erin. Nou, dan kun je ‘m afvoeren.”

Dankzij het tochtdetectiesysteem heeft Matthijs goed in beeld of de koeien cyclisch zijn. “Koeien die met 45 dagen niet tochtig zijn geweest, laten we ook scannen, om te kijken wat er aan de hand is.” Ook helpt tochtdetectie hem om het juiste inseminatiemoment te bepalen: “Ik kan precies zien hoe lang de koe de vorige keer onrustig is geweest. Dan weet ik ook wanneer ze weer rustig is, en wanneer ik haar het beste kan insemineren.”

Nedap Tochtdetectie

Investering in 3 jaar terugverdiend

De investering werpt duidelijk z’n vruchten af, volgens de veehouder. De tussenkalftijd was al vrij goed, maar die is alsnog met 15 dagen afgenomen tot 376 dagen. “Elke dag dat de tussenkalftijd afneemt, is 2 euro per koe per dag winst”, weet Matthijs. “Bij 330 koeien scheelt dat al bijna 10.000 euro per jaar. De investering in de pootbanden en het systeem heb ik daarmee al in drie jaar terugverdiend.” Bovendien is hij nu in staat om het juiste inseminatietijdstip beter uit te kienen, waardoor het inseminatiegetal ook iets gezakt is, naar 2.1. “En het scheelt sowieso een uur arbeid per dag, dat is mooi meegenomen.”

Sta-lig monitoring voor betere koegezondheid

Daarnaast biedt de Smarttag Poot ook sta-lig monitoring. Als koeien kreupel zijn en minder gaan lopen, krijgt de veehouder een attentie. “Ik sta zelf twee keer per dag in de melkput, dus op zich zie ik kreupele koeien ook wel. Maar ik kan ook checken of een kreupele koe na de behandeling weer beter is gaan lopen.”

Ook het liggedrag kan hij mooi in de gaten houden: “Stel dat de zandstrooier voor de boxen storing heeft. Dan kan ik dat zien omdat de koeien dan minder in de boxen liggen.” Hij werpt een blik in het systeem: “Kijk, de droge koeien liggen 15,5 tot 16 uur per dag, en de melkkoeien 13 tot 14 uur.” Daaruit blijkt wel hoe veel comfort de met zand gevulde diepstrooiselboxen bieden.

Matthijs Meijer boekt in zijn nieuwe stal prima resultaten, mede dankzij Nedap tochtdetectie. “Als ik het systeem een cijfer moest geven, werd het een ruime 8. Ik ben dik tevreden”, besluit hij.

De familie Meijer heeft in Blijham een melkveebedrijf met 325 koeien en 35 kalveren; het overige jongvee (110 stuks) staat bij een opfokker. Op de 146 hectare grond verbouwen ze gras, mais en wat akkerbouwgewassen voor eigen ruwvoer. De koeien staan jaarrond op stal en worden twee keer daags gemolken in een 2×16 rapid exit van DeLaval. De productie (op basis van TMR) bedraagt 10.466 kilo melk per koe, met 4,36 vet en 3,41 eiwit.