Wie?

Jean-Michel Ravet

Melkvee- en vleesveehouder

Waar?

Gigny-sur-Saône, Frankrijk

Over de boerderij

  • Melkvee, vleesvee en akkerbouw
  • 300 hectare waarvan 115 grasland
  • Melkvee: 53 Montbéliardes en 20 stuks jongvee
  • Vleevee: 70 Limousinkoeien en 70 kalveren
  • Melkgift 8.500kg met 3,89% vet en 3,51% eiwit

Nedap oplossingen

Nedap CowControl
Heat Detection
Health Monitoring

Resultaten

Verbeterde vruchtbaarheid
Door 24-uurs automatische tochtdetectie
- 0.3
Inseminatiegetal gedaald van 1.5 naar 1.2
Gemoedsrust
Alle tochten worden gesignaleerd
Geen stieren meer
Vrijgekomen ruimte voor 3 extra koeien

De Franse veehouder Jean-Michel Ravet gebruikt sinds december 2014 Nedap CowControl voor zijn vleesvee. En dat naar grote tevredenheid. Zijn vruchtbaarheidsresultaten zijn verbeterd en de automatische tochtdetectie spaart hem ook veel tijd.  “Maar bovenal geeft het heel veel rust. Want ik weet gewoon zeker dat het systeem alle tochtige koeien ziet. Ook ‘s nachts.”

Toegegeven, de aanschaf van de 60 Nedap Smarttag Hals-labels voor de Limousins was een hele investering. Maar Jean-Michel Ravet boekt sindsdien wel op diverse fronten vooruitgang, vertelt hij. “Wij hebben gekozen voor de Nedap Tochtdetectie omdat Limousins niet altijd duidelijk de tocht laten zien. Bij sommige dieren duurt de tochtexpressie maar heel kort. Het gebeurt ook vaak dat ze alleen ‘s nachts tochtgedrag vertonen”, aldus Ravet. “Vooral in de winterperiode is dat een probleem. In december en januari is er gewoon te weinig daglicht.”

Voorheen werd er daarom gewerkt met gecastreerde stieren voor de tochtdetectie. “Omwille van de veiligheid zijn we echter overgestapt naar Tochtdetectie van Nedap.”

“Nedap COWControl™ werkte perfect.”

De installatie verliep probleemloos en de veehouder had het systeem snel onder de knie. De eerste veertien dagen hebben ze het tochtdetectiesysteem nadrukkelijk vergeleken met hun eigen methode: die van de gecastreerde stier in combinatie met goed kijken naar de koeien. “Het systeem bleek echt perfect te werken”, jubelt Ravet. “Ook de nachtelijke tochten worden nu allemaal gezien, ideaal.” Voor het komende seizoen laat hij de tochtdetectie dan ook met een gerust hart over aan Nedap. Bijkomend voordeel: nu de stieren weg zijn, kan hij drie koeien meer houden. Dat betekent ook jaarlijks drie kalfjes extra.

Nedap COWControl™

De Limousinfokker wil de kwaliteit van zijn veestapel graag op een hoger plan brengen. Hij is dan ook bereid om te investeren in rietjes van topstieren. “Wanneer je dure rietjes gebruikt, is een accurate tochtdetectie des te belangrijker”, geeft hij aan. Omwille van een snelle genetische vooruitgang is hij vooral gericht op het jongvee. Van de 60 halslabels heeft hij er dan ook 40 bestemd voor de pinken, en 20 voor de koeien. Direct na het afkalven krijgen ze de Smarttag Hals om. De halslabels blijven zitten totdat ze in maart weer de wei in gaan. Voor de dieren die dan nog niet drachtig zijn, gaat er een stier mee naar buiten voor de natuurlijke dekking. “Zo weet ik tenminste zeker dat alle dieren in de winter een kalf krijgen.”

Gemoedsrust in de piekperiode

Ravets streven is echter om de afkalfperiode te beperken tot september en oktober. In december breekt vervolgens het inseminatieseizoen aan. Dat betekent topdrukte voor de Franse vleesveefokker, die ook bestuurlijk op diverse terreinen actief is. Juist in de maanden december, januari en februari, wanneer hij middenin het inseminatieseizoen zit, vinden veel vergaderingen plaats.

“Dat ik in die piekperiode kan vertrouwen op Nedap Tochtdetectie, maakt voor mij echt verschil”, ervaart hij. “Ik hoef niet de stal in om naar tochtige koeien te kijken, dat scheelt heel veel tijd. En ik heb de zekerheid dat dieren die tochtig zijn, ook tochtig worden gezien. Dat is goed voor m’n gemoedsrust.”

Het systeem werkt ook heel makkelijk en eenvoudig, vindt hij. “Ik check het kastje bij de stal drie keer per dag om te zien of er een rood lampje knippert. Dat betekent dat er een attentie is. En ook in huis pak ik regelmatig nog even de tablet erbij om te kijken.” Hij heeft de dieren in het systeem overzichtelijk bij elkaar gezet in vier groepen: Limousin en Limousin-jongvee, en Montbéliarde en Montbéliarde-jongvee.

Dankzij Nedap Tochtdetectie kan hij nu beter sturen in het afkalfpatroon. Als alle dieren in korte tijd afkalven, bespaart hem dat veel tijd en geld. Ook het inseminatie getal – voorheen 1,5 – is inmiddels is al gedaald naar 1,2. “Dat scheelt mooi. Kijk, een eerste inseminatie is niet zo duur. Maar o wee als de inseminator voor een koe een tweede of een derde keer moet terugkomen. Dan lopen de kosten snel op.” Ravets streven ligt op 1 inseminatie per dier.

 

De functie gezondheidsmonitoring vindt Ravet uitermate nuttig om de gezondheid van zijn veestapel in de gaten te houden. “Ik heb al een paar keer meegemaakt dat ik dankzij zo’n attentie vroegtijdig kon ingrijpen bij een luchtweginfectie”, vertelt hij. “Stoppen met vreten is echt een heel goede indicator voor luchtweginfecties. Dat geldt zowel voor de Limousins als voor de Montbéliardes.” Ravet heeft intussen namelijk ook 10 Smarttag Hals-labels in gebruik bij zijn melkvee. Die hangt hij om bij koeien met vruchtbaarheidsproblemen. Gemiddeld worden de koeien 70 dagen na afkalven voor het eerst geïnsemineerd. De tussenkalftijd is met 374 dagen al best scherp.

Ravet is actief in diverse commissies. Hij vertelt dat het Nedap Tochtdetectiesysteem uitgebreid is besproken in de foktechnische commissie van het Limousinstamboek. “Veel Limousinhouders werken uitsluitend met natuurlijke dekking. Zij denken dat tochtdetectie te duur is en dat het niets oplevert. Maar het tegendeel is het geval”, volgens Ravet. “In mijn ogen is het juist een heel goede investering, zeker voor de lange termijn. Met dit systeem zet je namelijk niet op één, maar op heel veel fronten de puntjes op de i.”

Het enige nadeel dat hij noemt, is dat het wel lastig is om bij de vleeskoeien de halsbanden te verwisselen. De veehouder heeft op dit moment 70 Smarttags in gebruik. Ravet wil er graag nog 40 bij kopen, als hij dit jaar goed draait. Die zullen deels ook bij het melkvee in worden gezet. “Want ook bij mijn melkkoeien valt er met tochtdetectie nog een wereld te winnen.”

Het gecombineerde rundvee- en akkerbouwbedrijf in Gigny-sur-Saône in Bourgogne is al generaties lang in handen van de familie Ravet. Het bedrijf beslaat in totaal 300 hectare. De broer van Jean Michel,  Bernard Ravet en neef Jérôme Ravet concentreren zich op de 185 hectare akkerbouw. Zij telen onder meer maïs, graan, soja, zonnebloemen en mosterdzaad. De resterende 115 hectare is grasland.

Jean Michel Ravet is verantwoordelijk voor de rundveetak. Die omvat zowel melkvee (53 Montbéliardes plus 20 stuks jongvee) als vleesvee, te weten 70 Limousinkoeien met 70 kalveren. De Limousins lopen ‘s zomers buiten en krijgen daar uitsluitend gras. De koeien zijn verdeeld in twee groepen: moeders met vaarskalveren en moeders met stierkalveren. Tijdens de afkalfperiode (september/oktober) zijn de dieren vrij om te kiezen of ze naar de stal gaan of naar de weide. Vanaf november worden ze echter allemaal opgestald. ‘s Winters krijgen ze 14 kg hooi met daarnaast 1 kg graan, 70 gram eiwit en 100 gram mineralen.

Het rantsoen van de Montbéliardes bestaat uit maïs, graskuil, luzernekuil en krachtvoer, aangevuld met mineralen. Bij twee keer daags melken geven ze gemiddeld 8.500 kg melk, met 3,89 procent vet en 3,51 procent eiwit. Voor de MPR wordt in Frankrijk elke koe bemonsterd. Daarom is de 2×6-visgraat uitgerust met melkmeting op basis van ISO-identificatie; dat gebeurt via de oorknop.