Wie?

Enda Doran

Melkveehouder

Waar?

Ballinasloe, Ierland

Over de boerderij

  • 120 koeien
  • Voorjaarsafkalvend
  • Weidegang

Nedap oplossingen

Nedap CowControl
Heat Detection
Health Monitoring

Resultaten

97% aanbiedpercentage
In de eerste drie weken
100% aanbiedpercentage
Binnen vier weken
Terugverdientijd
In korte tijd
Besparing van €250 per koe
Door gemiste tochten te voorkomen
Minder arbeid
Niet meer zelf de weide in

“In minder dan 4 weken bereikten we 100% aangeboden dieren voor inseminatie, wat ons met het oude systeem nooit was gelukt.”

Enda Doran runt een melkveehouderij met 120 Brits-Friese Holsteiners in Roscommon, in het westen van Ierland. Zijn bedrijf is gebaseerd op weidegang. Hij is in 2016 begonnen als melkveehouder, voorheen hield hij vleesvee en schapen.

Aanbiedpercentages gingen direct omhoog

“Toen ik in de melkveehouderij stapte duurde het niet lang voor ik me realiseerde dat reproductie één van de belangrijkste pijlers in de winstgevendheid van het bedrijf is”, aldus Enda. “Dat was voor mij ook de belangrijkste reden om voor Nedap CowControl te kiezen, reproductie was een knelpunt op het bedrijf.” In het verleden gebruikte Enda staartverf, maar dat was niet erg succesvol. Aanbiedpercentages waren ongeveer 50% na drie weken.

Sinds Nedap is geïnstalleerd is dat percentage gestegen naar 97% in het eerste voorjaar. “En in minder dan 4 weken bereikten we 100% aangeboden dieren voor inseminatie, wat ons met het oude systeem nooit was gelukt.”

Enda legt uit hoe het Nedap systeem zijn manier van insemineren heeft veranderd. “Voor ik ‘s ochtends de deur uitga check ik het systeem op mijn telefoon. Ik krijg meldingen als koeien cyclisch en tochtig zijn, en wanneer het optimale inseminatiemoment is. We insemineren zelf onze koeien, dus dat kan ik in de ochtend doen. Als ik niet helemaal happy of niet 100% zeker ben van de grafiek kan ik het nog een aantal uur laten doorlopen en ‘s avonds alsnog insemineren.”

“In onze ervaring loop je per gemiste cyclus gemiddeld €250 aan productie per koe mis.”

“Als je er op die manier naar kijkt verdient de investering zich snel terug.”

Besparing op tijd en arbeid

Naast verbeterde reproductie merkt Enda dat hij veel tijd en arbeid bespaart. “Voor het Nedap-systeem was ik vaak al vroeg in de ochtend in de wei om koeien te monitoren. In de avond ben je nooit echt klaar, toch even terug naar de wei om 30 tot 60 minuten te monitoren. Om vervolgens ook nog de vaarzen te checken.”

Een ander onverwacht voordeel van Gezondheidsmonitoring: “Het systeem was niet gekocht als afkalfdetectie, maar in mijn ervaring vreten koeien een dag voor het afkalven minder. Als ik dan een melding krijg van een koe zonder eetlust zetten we haar apart, de meerderheid blijkt dan binnen 24 uur af te kalven.”

Koeien monitoren op de smartphone

Enda vervolgt: “Met het Nedap systeem ben ik écht vrij in de avond. Ik heb een jonge familie, dus er zijn altijd wel activiteiten om naartoe te gaan. Als ik zelf niet in de weide sta kan ik de koeien alsnog op de smartphone in de gaten houden, ik krijg meldingen als er iets mis is. Dus zodra je klaar bent met je dagelijkse werk, ben je ook écht klaar.”

Vooruitblik

“We hopen onze kudde volgend jaar te vergroten naar 150 koeien, en hopelijk ook zonder extra arbeid. Ik heb er vertrouwen in dat Nedap ons dat helpt te bereiken. Ik beschouw het als een cruciaal onderdeel van het bedrijf, ik heb 100% vertrouwen in het systeem.”