Wie?

Dirk en Michael Schröder

Melkveehouders

Waar?

Jürgenstorf, Duitsland

Over de boerderij

  • Melkvee- en akkerbouwbedrijf
  • 500 koeien, 600 stuks jongvee
  • Jongvee weidt aan het eind van het jaar
  • 10.000 kg per koe, met +4% vet en 3.43% eiwit
  • 13 full-time medewerkers
  • 1.000 hectare land

Nedap oplossingen

Nedap CowControl
Milk Yield Recording
Sorting and Routing
Heat Detection
Health Monitoring

Resultaten

Verkorte tussenkalftijd
Van 400+ naar 397 dagen
1 FTE arbeid bespaard
Reproductiemanagement door 1 persoon i.p.v. 2
Werkgemak
Veel rust in de stal

Betrouwbare tochtdetectie, meer overzicht over de koeien, flinke arbeidsbesparing en tevreden personeel. Dat zijn voor de gebroeders Dirk en Michael Schröder de voordelen van Nedap CowControl in een notendop.

“Als we weer voor de keuze zouden staan, zouden we de investering precies zo weer doen.” De gebroeders Schröder namen het bedrijf in 2014 over van hun vader. Die had op de 500 koeien en 600 stuks jongvee 60 tags van een andere leverancier in gebruik, uitsluitend voor de koeien die slecht de tocht lieten zien. Daarnaast maakte het bedrijf gebruik van de oude ISO-transponders van Nedap voor de koeherkenning. “Die waren na 25 jaar ook wel op”, vertellen de broers.

Er moesten dus nieuwe ISO-transponders komen. Tegelijkertijd wilden de broers ook het tochtdetectiesysteem uitbreiden. Vanwege de goede ervaringen met de transponders van Nedap en de bijbehorende installateur was de keuze snel gemaakt. Die viel op Nedap Tochtdetectie met de Smarttag Poot, in combinatie met ISO-herkenning.

“Je zet het systeem aan en het werkt gewoon”

Het installeren ging snel en eenvoudig, vertelt Michael Schröder: “Groot voordeel van het systeem is: aanzetten en het werkt. We hebben het Nedap-systeem ook bij een paar andere boeren bekeken, en die waren stuk voor stuk zeer te spreken over de eenvoud ervan.”

Volgens de broers is een van de grootste voordelen van Nedap Tochtdetectie dat alle gegevens ook online zijn te bekijken. “We hebben nu een veel beter overzicht over de hele koppel. Ook drachtige dieren kunnen hiermee gevolgd worden”, zeggen ze. “Voor ons is het echt een management-controlesysteem.”

Nedap COWcontrol ™

De investering in Nedap Tochtdetectie verdienen de broers voor een groot deel al terug doordat het vruchtbaarheidsmanagement nu door één man gedaan kan worden. Voorheen waren hiervoor twee medewerkers in dienst. “Alleen al op basis van die besparing aan personeelskosten hebben we de investering er zeker binnen de drie jaar uit”, zegt Michael .“Onze herdsmanager kan nu 600 koeien in z’n eentje bijhouden, en dat bovendien in minder tijd dan vroeger.”

Kijken ze puur naar de verbetering van de vruchtbaarheidscijfers (dus zonder de arbeidskostenbesparing) dan zouden ze de investering in 10 jaar terugverdienen, schatten de broers Schröder in. Zij bevelen het systeem dan ook zeker aan bij collega-boeren.

De Nedap Smarttag Poot geeft rust

“En vergeet het werkplezier niet”, vult Dirk aan. “Voor onze medewerkers werkt het met de komst van de nieuwe Smarttag en de nieuwe melkstal ook veel prettiger. De koeien worden goed herkend en de melkers kunnen dankzij de accurate tochtdetectie eenvoudig aangeven welke dieren gesepareerd moeten worden. Dat geeft veel meer rust en minder stress in de melkput.”

Het melkvee- en akkerbouwbedrijf van de gebroeders Dirk en Michael Schröder in het Noord-Duitse plaatsje Jürgenstorf (Meckelenburg-Voorpommeren) omvat 500 melkkoeien (410 melkgevende dieren) en 600 stuks jongvee. Het jongvee gaat aan het eind van het jaar naar buiten en wordt daar ook geïnsemineerd.

De Holsteins en Canadian-Frisians geven bij twee keer daags melken gemiddeld 10.000 kg melk per koe, met ruim 4 % vet en 3,43 % eiwit. De stallen dateren uit eind jaren 70 en zijn in verschillende stijlen gebouwd: Russisch, Tsjechisch en volgens DDR-type L203. De melkstal is een 2 x 16 visgraat met Nedap-melkmeting en separatie via een overloopantenne.

Op het melkveegedeelte van het bedrijf loopt 13 man fulltime personeel. Elf medewerkers worden ingezet voor specifieke taken: voeren, melken, verzorging van het jongvee of de jongste kalveren. Daarnaast is er een boekhouder en een herdsmanager. Deze ‘stalmeester’ is met name verantwoordelijk voor de vruchtbaarheid en reproductie. Met de komst van Nedap Tochtdetectie is de vruchtbaarheid zelfs bij 500 koeien plus 600 stuks jongvee goed te managen door 1 persoon, ervaren de broers.

Bij het bedrijf hoort 1.000 hectare grond. Hierop worden behalve maïs en gras ook nog tarwe, gerst en suikerbieten verbouwd. Het bedrijf wordt sinds de overname in 2014 gerund door de beide broers, die naast het veehouderijbedrijf en de akkerbouwtak ook nog een biogasinstallatie exploiteren.

Meer over Melkmeting