Nedap en JoinData slaan de handen ineen. Onlangs tekenden beide partijen een intentieverklaring voor de aftrap van een strategische samenwerking. Deze wordt de komende maanden verder geconcretiseerd. Centraal staat het voornemen om data afkomstig van Nedap’s software-applicaties voor melkvee- en varkenshouders via het JoinData platform te ontsluiten, waarbij de boer aan het roer blijft staan van zijn datastromen.

Nedap Livestock Management is wereldwijd marktleider in technologische oplossingen voor het automatiseren van stalprocessen op basis van individuele dieridentificatie. Nedap versterkt daarbij melkvee- en varkenshouders met software-applicaties die hen betrouwbare informatie leveren om de beste operationele en strategische beslissingen te nemen. JoinData heeft een datasnelweg en machtigingenplatform ontwikkeld, met als doel de boer ‘in control’ te laten zijn over zijn eigen datastromen. Daarbij geeft de boer aan welke data, met wie en voor welk doel gedeeld kan worden.

Bertino Verstege, Managing Director van Nedap Livestock Management: “Om data voor de veehouder tot waarde te brengen is het van belang relevante inzichten te genereren. Dat doen we met onze software-applicaties. Daarnaast levert het de veehouder veelal meerwaarde op als data kan worden geïntegreerd in diverse systemen en worden gecombineerd met overige data afkomstig van zijn eigen bedrijf of daarbuiten. Het faciliteren van dergelijke integraties is essentieel om zowel de veehouder als de sector in de toekomst efficiënter en duurzamer te laten produceren. Het waarborgen van de veiligheid, kwaliteit en transparantie van de data-uitwisseling, waarbij de veehouder de regie houdt over zijn data, is daarbij voor Nedap van het grootste belang. Het platform dat JoinData ontwikkelt en de mogelijkheden die het de aangesloten veehouders biedt sluiten daarom naadloos aan bij onze visie op dit gebied.”

“Met Nedap als strategisch partner wordt het delen van data in de melkvee- en varkenshouderij significant gestimuleerd. Nedap is een vooraanstaande, innovatieve ontwikkelaar van sensoren en applicaties. Wij zijn ervan overtuigd dat met het aansluiten van Nedap een belangrijke stap wordt gezet om innovatie in de agrifood sector aan te jagen, naast het feit dat veel partijen interesse zullen hebben in de data die Nedap applicaties produceren. We zijn verheugd en trots vast te stellen dat onze propositie en dienstverlening naadloos aansluit bij de richting van Nedap. We gaan samen werken aan het versterken van de positie van de agrarisch ondernemer”, aldus Sener Celik, directeur JoinData.