Stel u kunt 11% meer vleesvarkens afleveren met uw huidige stal. Dat betekent dus ook 11% meer voerwinst op jaarbasis. Door uw voer- en huisvestingssysteem slimmer in te richten, maakt u niet alleen véél beter gebruik van elke vierkante meter, het levert ook een besparing in arbeids- en voerkosten op. Samen brengt dat drie keer geld in het laatje. Hoe? Dat leggen we u uit.

Ruimte is schaars, dat geldt uiteraard ook in de varkenshouderij. Waarom uw vleesvarkensstal dan vol zetten met betonnen of kunststof hokafscheidingen? Door vleesvarkens in grote groepen te houden en te voeren op basis van lichaamsgewicht, benut u elke vierkante meter van uw stal efficiënter en voert u beter naar behoefte. Dankzij uitgekiend opleg- en aflevermanagement draait u bovendien meer rondes per jaar. Zo levert u met hetzelfde staloppervlak 11% meer vleesvarkens per jaar af.

11% meer varkens

In onderstaande figuur ziet u een stalindeling met de Nedap PorkTuner, waarin vleesvarkens in groepen van 300 tot 600 varkens worden gehouden. De totale ruimte bevat twee eetgedeeltes, een groot rustgedeelte en een gang met het station met drie mogelijke uitgangen. Dit systeem weegt elk varken en leidt het naar een van de twee voederplaatsen met het voer dat het beste bij het gewicht van het varken past. De nauwkeurige informatie over de gewichtsontwikkeling maakt individueel overschakelen naar een volgende voersoort eenvoudig mogelijk. Dit levert een hogere groei én een scherpere voederconversie op, doordat u exact voert naar behoefte.

De derde uitgang van de Nedap PorkTuner leidt naar de afleverruimte als de varkens op aflevergewicht zijn. Tot het moment dat de eerste varkens op aflevergewicht komen, gebruiken de dieren alle vierkante meters van de afdeling en pas als u gaat selecteren zet u de selectieruimte af. Zo maakt u veel efficiënter gebruik van elke vierkante meter stal. Bovendien levert u de vleesvarkens exact binnen het gewenste aflevergewicht af en krijgt u vooraf een zeer betrouwbare afleverprognose en planning. Dat is niet alleen praktisch voor u, ook de efficiëntie in de gehele keten neemt toe dankzij een betere logistieke planning.

Meer opbrengst, minder voerkosten, minder arbeid

Met deze efficiëntere stalindeling en individuele voermethode behaalt u op meerdere fronten voordeel:

  • Dankzij een betere benutting van het staloppervlak levert u op jaarbasis tot 11% meer varkens af.
  • De gemiddelde opbrengstprijs per kilo stijgt, doordat u geen gewichtskorting meer heeft.
  • Betere afleverplanning: het systeem geeft een betrouwbare prognose van aflevermoment van kop-, midden- en restlevering per afdeling. In het overzicht op uw computer ziet u exact hoeveel varkens u uit welke afdeling kunt laden.
  • Lagere voerkosten en hogere groei door voeren naar behoefte. Het systeem bepaalt per individueel varken het overschakelmoment van start- via tussen- naar eindvoer op basis van het actuele lichaamsgewicht.
  • Hogere gezondheidsstatus en betere biosecurity: uw personeel hoeft niet tussen de varkens te lopen voor markering of afleveren. Minder mens-dier-contact en een kleinere kans op verspreiding van ziektes dus.
  • Minder arbeid: Het opleggen en afleveren van varkens is veel minder arbeidsintensief. Bij opleg hoeft het personeel de biggen niet op gewicht te sorteren en het uitsorteren gebeurt automatisch.
  • Eenvoudiger schoonmaken en desinfecteren van de stal door minder hekwerk en hoeken.

Financieel voordeel

Om u inzicht te geven in het financiële plaatje nemen we u mee in een rekenvoorbeeld. Als u op een bedrijf met 20.000 plaatsen 11% meer varkens aflevert, betekent dit op jaarbasis 8.097 meer afgeleverde vleesvarkens. Doordat het voerstation elk individueel varken op het juiste moment overschakelt naar de volgende voersoort bespaart u per varken € 4,54 aan voerkosten. Bij dezelfde opbrengstprijs per kg aflevergewicht, dezelfde biggenprijs en overige kosten, stijgt de voerwinst per vleesvarken dus met € 4,54. De totale voerwinst ligt daarmee met dit efficiëntere huisvestings- en voersysteem € 643.726,- hoger dan in de traditionele situatie.

Tel daarbij op dat u één arbeidskracht à € 20.000,- kunt besparen, dan heeft u jaarlijks € 663.726,- aan extra opbrengst en besparing. En dan hebben we het voordeel in een hogere opbrengstprijs per kilo, de hogere groei en gezondheidsstatus nog niet meegeteld.

Traditioneel Nedap PorkTuner Verschil
Aantal plaatsen 20.000 20.000
Aantal afgeleverde vlv / jr* 71.251 79.348 + 8.097
Opbrengst per vlv** € 156,- € 156,-
Oplegkosten per vlv € 66,- € 66,-
Voerkosten / vlv*** € 55,- € 50,46 -€ 4,54
Voerwinst / vlv € 35,- € 39,54 +€ 4,54
Totale voerwinst / jr € 2.493.789,- € 3.137.515,- +€ 643.726
Arbeidskosten / jr € 40.000,- € 20.000,- -€ 20.000,-
Totaal meeropbrengst en besparing / jr + € 663.726,-

*Met de Nedap PorkTuner levert u tot 11% meer vleesvarkens per jaar af
**Bij een levend aflevergewicht van 130 kg en een prijs/kg LG van € 1,20
***Gemiddelde voerprijs / kg van € 0,25 en een besparing van 18,2 kg voer bij de Nedap PorkTuner

Rendement op investering

Uiteraard staat hier de investering voor de Nedap PorkTuners tegenover. Voor een stal in dit rekenvoorbeeld bedraagt de investering € 365.000,- voor aanschaf van het systeem. Het rendement op investering bedraagt dan € 365 k / € 663 k = 0,55. Binnen twee jaar heeft u de investering dus terugverdiend. Aan de andere kant bespaart u op hokinrichting, waarmee de terugverdientijd zelfs korter is.

Met de Nedap PorkTuner maakt u dus optimaal gebruik van elke vierkante meter van uw vleesvarkensstal en bespaart u op voerkosten en arbeid. Een duurzame investering, die bovendien bijdraagt aan een hogere gezondheidsstatus en optimalisatie van aflevermanagement.