Nedap en UNIFORM-Agri intensiveerden onlangs hun bestaande samenwerking met de ontwikkeling en introductie van diverse nieuwe koppelingen. De koppelingen zorgen voor een directe en naadloze integratie van onder meer de meest recent ontwikkelde toepassingen van beide partijen. Melkveehouders die Nedap- en UNIFORM-Agri oplossingen gebruiken worden daardoor optimaal ontzorgd en ondersteund in hun bedrijfsmanagement. Tegelijkertijd werd de voortzetting van de intensieve samenwerking tussen beide partijen geformaliseerd door de ondertekening van een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst.

Real-time synchronisatie van sensor- en managementinformatie

Nedap CowControl monitort middels zogeheten SmartTags 24 uur per dag het gedrag en de positie van alle koeien op het melkveebedrijf. Op basis daarvan levert het waardevolle informatie met betrekking tot de vruchtbaarheid, gezondheid en locatie van de dieren. Het gros van deze informatie wordt reeds succesvol geïntegreerd in het managementprogramma van UNIFORM-Agri. Daar wordt het gecombineerd en aangevuld met informatie als kalenderdata, melkgift- en voerinzichten. Informatie uit UNIFORM-Agri wordt op haar beurt binnen Nedap’s oplossingen geïntegreerd voor bijvoorbeeld het automatisch routen en separeren van koeien en verstrekken van krachtvoer.

De nieuwe koppelingen die in de loop van dit jaar werden ontwikkeld en uitgerold maken het mogelijk dat informatie tussen Nedap en UNIFORM-Agri real-time wordt gesynchroniseerd. Dat wil zeggen dat gegenereerde data en inzichten, die worden uitgewisseld tussen beide systemen, direct beschikbaar zijn voor de veehouder. Die is daardoor continu op de hoogte van de meest actuele en complete status van zijn veestapel, kan direct acteren als dat nodig is en voorkomt dubbele data invoer.

Bovendien zijn binnen UNIFORM-Agri nieuwe rapportages gerealiseerd, afkomstig van Nedap CowControl, die inzichten bieden op het gebied van tochtdetectie alsook vreet-, herkauw- en inactief gedrag op individueel- en groepsniveau.

Koe locatiebepaling

Tot slot kunnen veehouders die Nedap Koe Locatiebepaling gebruiken nu ook binnen UNIFORM-Agri de positie van hun koeien in de stal inzien. Deze functionaliteit is onderdeel van Nedap CowControl en wijst op een stalplattegrond de exacte locatie aan van koeien die bijvoorbeeld moeten worden gecheckt, behandeld of opgehaald. Koeien zoeken wordt daardoor koeien vinden, wat de melkveehouder tijdwinst en arbeidsbesparing oplevert.

Continuering van intensieve samenwerking

Tegelijk met de ontwikkeling van de koppelingen zetten beide internationaal leidende partijen formeel hun intensieve samenwerking voort middels een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Deze heeft als doel om melkveehouders overal ter wereld, die gebruik maken van zowel Nedap- als UNIFORM-Agri oplossingen, optimaal te ondersteunen in hun bedrijfsvoering.